Anorexia heeft soms kenmerken van psychose

Facebooktwitterlinkedinmail

19 juli 2021 – Anorexia heeft soms kenmerken van psychose. Innerlijke stemmen die zeggen dat je niet mag eten. Hoe ervaren personen bij wie de diagnose anorexia nervosa is gesteld Voice Dialogue met de stem van hun eetstoornis? Een kwalitatieve analyse.

Een deel van de personen bij wie de diagnose eetstoornis is gesteld, beschrijft de ervaring van een eetstoornis ‘stem’ . Methodes om met deze ervaring te werken ontbreken momenteel echter. Voice Dialogue (Stone & Stone, 1989) omvat directe communicatie tussen een begeleider en delen van het zelf om het bewustzijn, het begrip en de scheiding van innerlijke stemmen te vergroten. Aangepaste vormen van deze methode zijn veelbelovend gebleken in het werken met stemmen bij psychose. Deze studie was gericht op het onderzoeken van de ervaring en aanvaardbaarheid van Voice Dialogue bij personen met anorexia nervosa die een eetstoornis stem ervaren.

Negen vrouwen namen deel aan een semigestructureerd interview na één enkele Voice Dialogue-sessie. De interviews werden geanalyseerd met behulp van interpretatieve fenomenologische analyse (IPA). Er werden drie overkoepelende thema’s geïdentificeerd:

  1. “afscheiden van de eetstoornis stem”;
  2. “beter begrip van de eetstoornis stem”;
  3. “hoopvol, gemotiveerd en bang voor herstel”.

De meerderheid van de deelnemers vond Voice Dialogue acceptabel en nuttig voor het verkennen van hun eetstoornis stem. Hoewel de resultaten voorlopig zijn, suggereren de resultaten dat Voice Dialogue het potentieel heeft om individuen te helpen een constructievere relatie met hun eetstoornis stem op te bouwen en verandering te motiveren. Verder onderzoek is nodig om op deze bevindingen voort te bouwen. Implicaties voor het aanpakken van de eetstoornis stem met behulp van stemgerichte interventies worden onderzocht.

Bron: pubmed

Dit bericht is 5275 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail