De najaarscongressen gaan weer van start!

Facebooktwitterlinkedinmail

8 september 2023 – Nu de zomer langzaam op z’n eind loopt, gaan de nieuwe scholingen van het Euregionaal Congresburo weer van start. Meer dan 50 experts staan klaar om hun kennis en praktijkervaringen te delen met professionals uit de jeugdzorg. Hieronder vind je een overzicht met daarin alle scholingen voor het komende najaar.

Jaarlijks congres – Autisme – 14 september in Eindhoven

Op het jaarlijks congres over autisme gaan sprekers uit binnen- en buitenland in op de manier waarop je kunt helpen zorgen dat mensen met autisme beter mee kunnen komen in de dingen die ze moeilijk vinden, maar ook hoe je ze de kans geeft om te excelleren op die terreinen waar hun kwaliteiten liggen.

Jaarlijks congres – Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters – 20 september in Eindhoven

Kindermishandeling komt veelvuldig voor, ook op heel jonge leeftijd. Naast fysiek geweld kan er sprake zijn van seksueel misbruik, psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing. Je kunt het niet altijd zien, en het aankaarten van een niet pluisgevoel bij een kwetsbaar jong kind ligt dan ook heel gevoelig, want stel dat je het mis hebt. Hoe hiermee om te gaan, en andere praktische handreikingen, komt tijdens dit congres uitvoerig aan bod.

Jaarlijks congres – Hechtingsproblematiek – 21 september in Eindhoven 

Het congres staat dit jaar in het teken van het aanpakken van hechtingsproblematiek in combinatie met andere psychische problemen. Welke rol spelen bijvoorbeeld emotieregulatieproblemen? Wat als een ouder en/of kind een licht verstandelijke beperking of autisme heeft? Over deze en andere vragen met betrekking tot gehechtheid, spreken op dit congres zes Nederlandse experts en dé Canadese gehechtheidsprofessor van dit moment.

Jaarlijks congres – Externaliserend gedrag – 5 oktober in Utrecht

Externaliserende gedragsproblemen zijn in de hulpverlening en het onderwijs schering en inslag. Daarbij kun je denken aan verbale of fysieke agressie, woede-uitbarstingen, vandalisme en impulsief gedrag. Deze gedragingen worden ook wel geassocieerd met gedragsstoornissen, zoals oppositionele-opstandige stoornis en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Hoe je als professional met dit gedrag kunt omgaan, leer je op dit congres.

Jaarlijks congres – Psychotrauma bij kinderen en jongvolwassenen – 11 oktober in Eindhoven

Zowel in de hulpverlening als in het onderwijs kom je kinderen en jeugdigen tegen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt en daar dagelijks de schadelijke gevolgen van ondervinden. Tijdens dit congres delen zeven experts uit verschillende disciplines de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in relatie tot de begeleiding en behandeling van psychotrauma bij kinderen en jongvolwassenen.

Jaarlijks congres – Hoogbegaafdheid – 2 november in Utrecht

Hoogbegaafdheid wordt vaak geassocieerd met hoge intelligentie en goede prestaties op school. Hoewel dit inderdaad kenmerken zijn van hoogbegaafdheid, gaat het eigenlijk om veel meer dan dat. Hoe begeleid je mensen die niet alleen hoogbegaafd zijn, maar daarnaast ook autisme hebben of aan andere GGz-problematiek lijden? Hoe zorg je dat hoogbegaafden gemotiveerd blijven op school en op hun werkplek? Op deze en andere, aanverwante vragen, geven sprekers uit wetenschap en praktijk op dit congres hun antwoord.

Jaarlijks congres – Executieve functies – 9 november in Eindhoven

Executieve functies hebben een aanzienlijke invloed op het gedrag en leervermogen van een kind. En zeker bij kinderen waar sprake is van probleemgedrag gedrag als gevolg van bijvoorbeeld ADHD, ASS of ODD is inzicht vereist in hoe hun executieve functies werken, voordat je tot het geven van instructie, het bieden van begeleiding of het vormgeven van behandeling over kunt gaan. Hoe je als professional hier in de praktijk vorm en inhoud aan kunt geven, vertellen diverse experts tijdens dit congres.

Congres – Jeugdtrauma’s: ACEs en PACEs – 7 december 2023 in Eindhoven

Tijdens het congres ACES en PACEs staan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Adverse Childhood Experiences (ACES) en Protective and Compensatory Experiences (PACEs) centraal. Zeven vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor het delen van relevante kennis, waardevolle inzichten en handreikingen voor de praktijk.

Voor meer informatie over de inhoud van de najaarscongressen, accreditatiepunten, kortingsmogelijkheden en inschrijvingen kun je terecht op de website van het Euregionaal Congresburo.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1558 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail