Congres Kindermishandeling | Preventie, signalering en behandeling in de keten

Facebooktwitterlinkedinmail

11 oktober 2019 –Op Vrijdag 7 februari 2020 organiseert Bohn Stafleu van Loghum het congres Kindermishandeling  Preventie, signalering en behandeling in de keten in Van der Valk te Utrecht.

Tijdens dit ggz-congres gaan experts in op wát nodig is in de praktijk om kindermishandeling te voorkomen, signaleren, stoppen en het behandelen ervan in de keten. Wie doet wat? De nieuwste inzichten, onderzoeksresultaten en praktische handvatten bij dit actuele probleem worden met de deelnemers gedeeld.

Kinderen hebben een veilige opvoedomgeving nodig om gezond op te groeien. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld of misbruikt, een gruwelijk hoog aantal.

Levenslang
Kindermishandeling en seksueel misbruik zijn problemen van enorme omvang, complexiteit en urgentie. Naast de angst die het teweeg brengt, zijn er schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Gevolgen die levenslang kunnen zijn en zowel de psychische als de lichamelijke gezondheid raken. De gevolgen van het meemaken van mishandeling zijn meestal negatief, maar er zijn mogelijkheden om deze vreselijke gebeurtenis om te buigen in een gunstiger richting.

Wie doet wat?

Wat is er in de praktijk nodig om kindermishandeling te voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen en wie doet wat? Dat is waar het congres kindermishandeling | Preventie, signalering en behandeling in de keten, over gaat. Na het bijwonen van deze dag heeft u inzicht in:

  • wie wat doet (en zou moeten doen) in de behandelketen
  • systeemgericht werken in de keten
  • de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
  • praattechnieken met te praten met kinderen en met ouders
  • behandelaanbod getraumatiseerde kinderen

Brede doelgroep

De praktijkgerichte aanpak maakt dit congres geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters en orthopedagogen, en ook voor jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met de preventie, signalering en behandeling van kindermishandeling.

Dit bericht is 2751 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail