Gemeenten moeten regie nemen bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

20 februari 2021 – Gemeenten moeten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het gezin. Goede samenwerking tussen verschillende partijen is daarbij cruciaal. Dat blijkt uit onderzoek van vier inspecties die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

De inspecties onderzochten lokale netwerken die betrokken zijn bij de hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om instanties zoals scholen, wijkteams, jeugdhulp, huisartsen en de politie. Deze partijen hebben binnen een gemeente allemaal een rol bij het signaleren van onveiligheid en het bieden van veiligheid.

Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling komen binnen bij Veilig Thuis. Na een onderzoek kan het gezin overgedragen worden aan een instantie in het lokale netwerk, zoals een wijkteam of jeugdhulp. Uit het onderzoek van TSD blijkt dat de veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raken nadat Veilig Thuis het gezin aan het lokale netwerk heeft overgedragen.

De vier inspecties doen daarom een aantal aanbevelingen om te zorgen dat de veiligheidsrisico’s ook in het lokale netwerk goed in beeld blijven. Het is volgens hen belangrijk dat gemeenten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en bij het sturen op de kwaliteit van de hulpverlening. Hulpverleners moeten een gezamenlijk beeld hebben van de minimaal vereiste veiligheid binnen een gezin. Daarnaast moeten zij samen zorgen dat de focus op het herstel van de veiligheid niet verloren gaat.

De inspecties roepen gemeenten op om samen met de netwerkpartners onderzoek te doen naar de kwaliteit van hulpverlening in het eigen lokale netwerk. Een goede samenwerking is daarbij cruciaal om de veiligheid binnen gezinnen te kunnen waarborgen.

Voor elke deelnemende gemeente is een rapport opgesteld met goede voorbeelden en verbeterpunten. De gezamenlijke uitkomsten van alle onderzochte gemeenten en inspirerende praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.toezichtsociaaldomein.nl/lokaalnetwerk.

Bron: nji.nl

 

Dit bericht is 3076 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail