Co-Fit19 houdt je mentaal gezond in coronatijd

Facebooktwitterlinkedinmail

2 maart 2021 – De afgelopen maanden hebben voor ons allemaal grotendeels in het teken gestaan van het coronavirus. In de berichtgeving staan daarbij meestal de negatieve gevolgen van de pandemie centraal. Zonder deze gevolgen te bagatelliseren, wil de Nederlandse ggz ook met een positieve blik naar de crisis kijken. Dit doet de Nederlandse ggz door praktijkvoorbeelden op te halen bij onze leden en deze komende weken te delen via onze communicatiekanalen. Het gaat daarbij om inzichten, impactvolle initiatieven, innovaties, ideeën en idealen. 

Corona raakt ons allemaal. Er zijn mensen die door de pandemie uit balans raken. Sommigen pakken de draad zelf weer op, anderen hebben ondersteuning nodig. Dit heeft ook Anneloes van den Broek, klinisch psycholoog en P-opleider bij GGz Breburg (regio Breda-Tilburg), gemerkt.

Als antwoord op de toenemende vraag vanuit cliënten die kampen met mentale problemen als gevolg van de coronacrisis, heeft Anneloes in september 2020, net voor de tweede golf, het project Co-Fit19 geïnitieerd. Het initiatief is tot stand gekomen met medewerking van Dewi Bruins, GZ-psycholoog bij Indigo.

Co-Fit19
Tientallen mensen hebben inmiddels gebruikgemaakt van Co-Fit19. Het zijn mensen die mentale problemen ervaren gerelateerd aan de corona pandemie. Via de huisarts worden zij doorgestuurd naar de basis ggz bij Indigo, een dochterinstelling van GGz Breburg.

Twee typen cliënten
Anneloes vertelt: “Er zijn twee typen cliënten. Allereerst zijn er mensen die zelf corona hebben gehad en op basis daarvan angst- en stemmingsklachten hebben ontwikkeld die voor beperkingen zorgen in hun dagelijks functioneren. Daarnaast zijn er mensen die grote psychosociale druk ervaren door de pandemie, bijvoorbeeld door een verlies-ervaring, angst om zelf ziek te worden, onzekerheid over de toekomst of het wegvallen van structuren. Het zijn klachten die meer bij de basis ggz passen dan bij de specialistische ggz. Daarom is de samenwerking gezocht met Indigo”.
In maart 2020 heeft Anneloes samen met haar collega Gloria Gribling het initiatief Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt ontwikkeld, bedoeld voor zorgprofessionals. “In het verlengde van dit initiatief was het logisch om Co-Fit19 te ontwikkelen.”

Angst- en stemmingsklachten
Mensen die zelf corona hebben gehad of zij die druk ervaren door de pandemie, kunnen verschillende soorten klachten ontwikkelen.
Dewi : “Mensen kunnen ten gevolge van de pandemie verschillende klachten ontwikkelen. Cliënten die zelf besmet zijn geweest, kunnen last hebben van nachtmerries, flashbacks en PTSS. Daarnaast hebben ze mogelijk angst voor stigma en/of besmetting, angst voor opname, en cognitieve beperkingen, zoals geheugen- en aandachtsstoornissen en afname van mentale snelheid. Klachten ten gevolge van de coronapandemie zijn onder anderen rouw door verlies, ontwikkeling van depressieve klachten door isolatie, verlies van zelfvertrouwen, -waardering en een toename van isolement.”

Kortdurende behandeling
De behandelmodule Co-Fit19 bestaat uit twee tot tien gesprekken (online en face-to-face) en past binnen de basis ggz. Indien noodzakelijk kan de behandeling opgeschaald worden naar het centrum voor angst- en stemmingsproblematiek van de specialistische ggz.
Dewi: “De behandeling in de basis ggz kan bijvoorbeeld bestaan uit psycho-educatie, behandeling van traumatische herinneringen met EMDR of Imaginaire Exposure en/of cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is er begeleiding en aandacht voor psychische gezondheid en leefstijl.”

Weer een juiste balans in het leven
Tot nu toe zijn de ervaringen met het initiatief vanuit zowel de zorg als de cliënten positief. Dewi: “Het is goed om specifieker in te kunnen gaan op klachten gerelateerd aan corona. Met name vanuit e-health zijn er goede programma’s ontwikkeld om in te gaan op klachten. Het is goed om een bestaand behandelaanbod toe te passen op een nieuwe zorgvraag”.

Anneloes vult aan: “Indigo heeft een mooi bestaand aanbod. Dit is een relatief nieuwe doelgroep die door de crisis is ontstaan en die nu een mogelijkheid heeft om ondersteuning te vinden. Indigo heeft jarenlange ervaring. Op basis van de pandemie klachten ontwikkelen is logisch, binnen de basis ggz kunnen we samen met de cliënt er voor zorgdragen dat er weer een juiste balans in het leven komt.”

‘Denk ook eens aan jezelf’
Een van de mensen die gebruikmaken van Co-Fit19 is de 37-jarige Simone*, werkzaam in het Amphia ziekenhuis in Breda. Simone zorgde voor coronapatiënten. “Het ging daarbij om patiënten die van de afdeling naar de intensive care gingen en daar komen te overlijden. Het werk werd me te zwaar. Op een gegeven moment ben ik tegen een muur gelopen.” Ze heeft inmiddels vijf gesprekken gehad met haar behandelaar bij Indigo en is zeer te spreken over Co-Fit19. “Via de ggz ben ik doorverwezen naar Indigo. Ik ben erg tevreden over de geboden zorg. Ik had last van paniekaanvallen. Je staat altijd voor een ander klaar en moet ook eens aan jezelf denken. Het praten en gehoord worden helpt mij heel erg.”

Landelijke uitrol
Het zou mooi zijn als dit initiatief landelijk wordt opgepakt. “Het is belangrijk dat andere instellingen in de basis ggz zich realiseren dat ze dit aanbod in huis hebben. Zij kunnen dit initiatief dus overnemen. Huisartsen krijgen patiënten met klachten op het spreekuur. Het is goed dat zij beseffen waar ze naartoe kunnen verwijzen”, besluit Anneloes.

Wil je meer informatie over Co-Fit19? Neem contact op met Anneloes van den Broek of Dewi Bruins.

*: Naam is gefingeerd. Echte naam is bij de auteur bekend.

Bron: denederlandseggz.nl 

Dit bericht is 1877 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail