Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme

Facebooktwitterlinkedinmail

13 oktober 2017 – Al langer is bekend dat door mens en dier uitgescheiden medicijnen in oppervlaktewater en bodem slecht afbreekbaar zijn. Gevolg is dat residuen terechtkomen in drinkwater en landbouwgewassen. Dit betekent onder meer dat zwangere vrouwen worden blootgesteld aan een cocktail van lage concentraties medicijnen. Kinderen kunnen hierdoor autisme ontwikkelen, blijkt uit onderzoek van drie Amerikaanse universiteiten. Het onderzoek is gepubliceerd in Neuroscience Letters. De hoofdauteur, Gaurav Kaushik, komt binnenkort naar Nederland om de onderzoeksbevindingen toe te lichten. 

De groep wetenschappers onder leiding van Michael Thomas ontdekten eerder al dat medicijnresten in de hersenen van jonge vissen groepen genen activeert die bij de mens gerelateerd zijn aan autisme, parkinson en multiple sclerose. Vooral de relatie met autisme was overtuigend. Het nieuwe vervolgonderzoek wijst nu uit dat lage concentraties van deze middelen inderdaad in menselijke cellen genen beschadigen die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling van de hersenen*.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het voorkomen van de milieukringloop van humane en veterinaire medicijnen meer aandacht behoeft. Gezien het belang voor de volksgezondheid dient hiertoe in de hele medicijnketen met spoed een pakket maatregelen ontwikkeld te worden. Geneesmiddelen zijn immers, in tegenstelling tot pesticiden, niet gemakkelijk uit te bannen of te vervangen.

Om dit onderwerp te agenderen, vindt op initiatief van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals, op 27 oktober a.s. het symposium Groene Farmacie plaats. Tijdens dit symposium worden concrete opties voor actie beschreven door nationale en internationale experts. Er komen sprekers uit de VS, Duitsland en Zweden, waaronder Gaurav Kaushik. De voertaal van de conferentie is Engels en de dag vindt plaats bij het Universitair Medisch Centrum van Utrecht. Voor meer informatie en inschrijven: www.vvm.info/greenpharmacy.

Gaurav Kaushik, Yu Xia, Jean C. Pfau, Michael A. Thomas, Dysregulation of autism-associated synaptic proteins by psychoactive pharmaceuticals at environmental concentrations, Neuroscience Letters, September 28 2017, https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.09.058.

Bron: vvm.info

Dit bericht is 7716 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail