Onderzoek mentale gezondheid en middelengebruik studenten van start

Facebooktwitterlinkedinmail

1 maart 2021 – Vandaag starten 15 onderwijsinstellingen (hbo en wo) – verspreid over het hele land – met de uitvraag van de eerste Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten. Dit vragenlijstonderzoek geeft een landelijk inzicht in de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. In november zijn de uitkomsten bekend.

Meer inzicht voor gerichtere aanpak
Verschillende lokale monitors van onderwijsinstellingen geven aanleiding tot zorg over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Zowel lokaal als landelijk zijn al stappen gezet in het bevorderen van de mentale gezondheid, waaronder welzijnsprogramma’s bij onderwijsinstellingen en een landelijke werkgroep studentenwelzijn én een landelijk netwerk studentenwelzijn. Echter, er ontbreken landelijk representatieve cijfers om landelijk beleid verder op te baseren.

De Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten geeft meer inzicht in de omvang en aard van de psychische problemen en het (problematisch) middelengebruik onder studenten in het hoger onderwijs en factoren die daarop van invloed zijn. Met deze nieuwe landelijke informatie kan gerichter worden ingezet op het bevorderen van de mentale gezondheid van studenten en het verminderen van (problematisch) middelengebruik. Hiermee wordt eveneens beoogd bij te dragen aan het verminderen van studievertraging en -uitval.

Over de monitor
Met de 15 deelnemende onderwijsinstellingen bereikt de monitor ca. 250.000 nationale en internationale studenten van alle opleidingsvarianten. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs. De studenten worden in maart en april bevraagd over hun mentale gezondheid en het gebruik van alcohol en andere middelen. Daarnaast wordt gevraagd naar demografische gegevens, hun (vrije)tijdsbesteding, studievoortgang en financiële situatie. Hierbij wordt ook gevraagd welke invloed de coronacrisis heeft op hoe zij zich voelen en gedragen. In november 2021 worden de uitkomsten gepubliceerd.

Verschillende stakeholders zijn betrokken bij de monitor waaronder het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), de Vereniging Hogescholen (VH), Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU).

De Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten wordt in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW uitgevoerd door het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Voor vragen over over de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten kunt u het Trimbos instituut  mailen.

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 1214 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail