Boek Ervaringsdeskundige dat ben je

Facebooktwitterlinkedinmail
7 augustus 2021 – Het boek ‘Ervaringsdeskundige dat ben je’ wil informatie verstrekken over de rijke diversiteit aan ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid. Dat doet ze door inzicht te geven in de onderliggende visies en diverse wijzen werken en leren die daarbij lijkt te horen. Het belicht de diversiteit in ervaringsdeskundigheid vanuit twee hoogstromen.

Ze zet in om een brug te creëren tussen die diverse soorten ervaringskennis en wil een lans breken om in het proces van professionalisering de uniekheid van de ervaringskennis op waarde te blijven schatten en ruimte te blijven geven, ongeacht of iemand wel of niet scholing of trainingen voor ervaringsdeskundigen heeft gevolgd (heeft kunnen volgen).

  • Waarom heb je (hebben jullie) dit boek geschreven?

Steeds vaker werken professionals, beleidsmakers en onderzoekers in de zorg en het sociaal domein samen met mensen die een situatie zelf hebben ondervonden. Het benutten van kennis en kunde van ervaringsdeskundigen wordt in toenemende mate gewaardeerd.

Maar wanneer is iemand een ervaringsdeskundige? Daarover verschillen de meningen. De auteurs gaan in op twee veel voorkomende visies op ervaringsdeskundigheid. Zij hebben als vertrekpunt dat ze recht willen doen aan zowel de officieel geschoolde ervaringsdeskundige als aan de autodidact zonder of met een geheel ander opleidings- en ontwikkelingstraject. Moeten we ons niet wat minder druk maken over de vraag wie wel of niet ervaringsdeskundig is? Is de vraag hoe ervaringskennis een evenwaardige positie kan innemen binnen de professionele wereld niet veel belangrijker?

  • Wie ben jij? (zijn wij)

Quinta Ansem en Kitty Jurrius werken bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim. Ansem is ervaringsdeskundige. Jurrius is lector en coördinator van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland. In hun werk staan de begrippen inclusie en samenwerken centraal. Samenwerken met ervaringsdeskundigen vinden zij een vanzelfsprekendheid.

Kitty Jurrius (1977) promoveerde op de participatie van kinderen en jongeren in onderzoek en beleidsvorming. Ze heeft veel (cliënten)onderzoek gedaan op het gebied van participatie en zorg. Binnen de jeugdzorg en de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel geeft zij leiding aan verschillende onderzoeksnetwerken en consortia. Ze coördineert de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland en het NAH-Kennisnetwerk en is lector van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim (locatie Almere). Ze is een van de auteurs van het tweede boek in Anderszins-reeks Werkplaats Sociaal Domein Flevoland: Ervaringsdeskundige, dat bén je.

Quinta Ansem (1962) werkt bij Hogeschool Windesheim als docent en onderzoeker bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg. Zij heeft ze zich opgewerkt tot wat je een senior ervaringswerker zou kunnen noemen. In haar vrije tijd is ze voorzitter van het European Anti Poverty Netwerk Nederland en van Stichting Herkansing. Voor die laatste organisatie werkt ze aan het realiseren van een ONS Kantelhuis, alternatieve opvang voor mensen die tussen wal en schip vallen.   Ze is een van de auteurs van het tweede boek in Anderszins-reeks Werkplaats Sociaal Domein Flevoland: Ervaringsdeskundige, dat bén je.

  • Waar is je boek te vinden?

Het boek is te vinden bij de uitgever en via het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg te bestellen.

Dit bericht is 3025 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail