Bijna helft van berichtgeving over ADHD in Vlaamse dagbladen is negatief

Facebooktwitterlinkedinmail

14 juni 2017 – De manier waarop de Vlaamse dagbladen berichten over de aandachtsstoornis ADHD, is in bijna de helft van de gevallen negatief. Voornamelijk de symptomen, behandeling met medicatie en diagnose staan in een negatief daglicht.

De berichtgeving over autismespectrumstoornis (ASS), een andere ontwikkelingsstoornis, is daarentegen vaker positief dan negatief. Dat blijkt uit een vergelijkende studie uitgevoerd door de onderzoeksgroep ‘ADHDynamisch’ van de KU Leuven (Associatie).

De studie omvat 2956 artikels die tussen 2010 en 2014 in Vlaamse dagbladen verschenen: 885 over ADHD (30%) en 2071 over ASS (70%). Twee onafhankelijke onderzoekers brachten de inhoud van de artikels in kaart, bijvoorbeeld de symptomen, prognose, oorzaken, diagnose of behandeling van beide ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast beoordeelden zij de artikels als positief, neutraal of negatief.

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen 2010 en 2014 geen opvallende stijging is van negatieve berichtgeving over ADHD of ASS.  Wat wel opvalt is dat ADHD in de Vlaamse dagbladen vaker in een negatief daglicht staat dan ASS. Onderzoekers beoordeelden bijna de helft (i.e. 47,7%) van de artikels over ADHD als negatief en 38 procent als positief . Bij ASS is de beoordeling dan weer overwegend positief (53,8%) en ‘slechts’ in één op de drie negatief (30,5%). Zeker met de betrekking tot symptomen, diagnose en behandeling met medicatie blijkt de berichtgeving over ADHD negatiever dan die over ASS. Ook de titels bij artikels over ADHD zijn opvallend negatiever en minder genuanceerd dan de eigenlijke berichtgeving zelf.

Onbegrip 

“We stellen vast dat ADHD meer gestigmatiseerd wordt in de Vlaamse dagbladen dan ASS,”, zegt professor Dieter Baeyens. “Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de kenmerken van ADHD meer dimensioneel van aard zijn. Iedereen is wel eens in meer of mindere mate verstrooid, druk of impulsief. Omdat de meesten onder ons die gevoelens wel kunnen controleren, groeit vaak onbegrip ten aanzien van personen met ADHD die dat niet kunnen. Sommige vinden dat mensen met ADHD niet genoeg verantwoordelijkheid opnemen en bekijken medicatie dan als een gemakkelijkheidsoplossing.”

“De aandacht die Vlaamse dagbladen besteden aan ASS en ADHD is op zich een goede zaak. Het zorgt ervoor dat de problematiek bekend raakt bij een breed publiek”,  zegt professor Baeyens. “Maar als de berichtgeving te negatief is, beïnvloedt ze de perceptie van de problematiek bij de lezers en het zelfbeeld van personen met ADHD. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot maatschappelijke uitsluiting en onwil bij de patiënten om de behandeling verder te zetten. Daarom moet er in nieuwsartikels werk gemaakt worden van een neutrale beschrijving van ADHD, zeker met betrekking tot de symptomen, diagnose en behandeling ervan.”

Klik hier voor meer informatie over de onderzoeksgroep ADHDynamisch. 

De volledige tekst van het onderzoek vindt u hier. 

Bron: kuleuven.be

Dit bericht is 3232 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail