zorgstandaard, zorgstandaarden

29 november 2023 – Standaarden op GGZ Standaarden beschrijven goede zorg bij een specifieke aandoening of rond een specifiek thema. Voor deze standaarden werden verschillende namen gebruikt: zorgstandaard, over een specifieke aandoening en generieke module, over een overkoepelend thema zoals diagnostiek of zingeving. In de praktijk gebruiken professionals deze standaarden vaak in combinatie met elkaar….

6 februari 2019 – Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar op GGZ Standaarden.nl.  Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz. Patiënten en hun ouders en waren nauw betrokken bij het maken van…

16 januari 2019 – Vanaf 15 januari bundelen patiënten en professionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten, hun naasten, behandelaars en zorginstellingen vormen vanaf 15 januari Akwa GGZ, Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren….

10 januari 2018 – De Zorgstandaard Aanpassingsstoornissen (incl. overspanning en burn-out) is vanaf nu beschikbaar. Raadpleeg de zorgstandaard via ggzstandaaarden.nl De nieuwe zorgstandaard richt zich op aanpassingsstoornissen, overspanning en burn-out. Bij deze aandoeningen staat centraal dat de balans van draaglast en draagkracht door één of meer stressoren is verstoord. Daardoor ervaren patiënten lijdensdruk en verminderd functioneren…

3 november 2017 – De generieke module Ernstige psychische aandoeningen is online beschikbaar. De module geeft concrete handvatten aan alle betrokkenen bij de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, inclusief verslavingsproblemen: patiënten en naasten, zorgprofessionals en professionals uit het sociale domein. Daarnaast geeft de module handreikingen voor de organisatie van zorg. Complexe problemen Mensen met…

20 oktober 2017 – De Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen en de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen zijn vanaf heden beschikbaar. Professionals, patiënten en naasten, zorgverleners en financiers hebben in de afgelopen periode gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van de standaarden. Angstklachten en angststoornissen Volgens psychiater Ton van Balkom (voorzitter werkgroep ontwikkeling Zorgstandaard Angststoornissen) en Jolanda Meeuwissen (lid projectgroep)…