Advies Raad voor Volksgezondheid & Samenleving – Een eerlijke kans op gezond leven

Facebooktwitterlinkedinmail

10 april 2021 – Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil. Steeds meer regionale en lokale programma’s proberen door de aanpak van deze problemen hardnekkige gezondheidsachterstanden tegen te gaan en lopen daarbij tegen obstakels aan. In dit advies geven we aanbevelingen over hoe hiermee om te gaan.

Focus op landelijke voorwaarden
Dit advies is een vervolg op het essay Gezondheidsverschillen voorbij. Met onze aanbevelingen richten we ons op landelijke partijen die de voorwaarden scheppen voor lokale en regionale programma’s gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dat zijn de regering, het parlement en de departementen, maar ook landelijke organisaties zoals het RIVM, het Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars. Daarbij richten we ons ook nadrukkelijk op landelijke instituties en organisaties die werken op andere beleidsterreinen dan de zorg en die van invloed zijn op gezondheidsachterstanden, zoals het onderwijs en sociale zekerheid. Met ons advies willen we deze landelijke partijen een handreiking bieden, zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan regionaal en lokaal succes in het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Aanpak
Na een literatuurstudie hebben we met ruim 45 deskundigen gesproken: beleidsmakers, politici, wetenschappers, vertegenwoordigers van landelijke organisaties als Pharos, VNG, Alles is Gezondheid, het RIVM, GGD GHOR Nederland en ZonMw. Drie programma’s hebben we nader onderzocht: Trendbreuk Zuid-Limburg, Kracht van de Veenkoloniën en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Met in totaal 37 betrokkenen bij deze programma’s hebben we in 3 afzonderlijke focusgroepen gesproken over (landelijke) voorwaarden waaronder zij hun programma’s uitvoeren.
De opbrengst van de interviews en de focusgroepen en mogelijke aanbevelingen zijn besproken in verschillende overleggen op zowel landelijk als lokaal niveau.

Download ‘Een eerlijke kans op gezond leven’
PDF document | 46 pagina’s | 1 MB

Bron: raadrvs.nl 

Dit bericht is 1292 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail