Aantal hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld stijgt met 41%

Facebooktwitterlinkedinmail

mishandeling, huiselijk geweld

23 mei 2016 –  In de eerste vier maanden van 2016 steeg het aantal hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld met 41% ten opzichte van 2015. Korrelatie vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De hulpverleners horen vaak dat mensen niet weten waar ze huiselijk geweld kunnen melden. Wat ook opvalt is dat nu meer mensen anoniem willen bellen over een kind in hun omgeving waar ze zich zorgen over maken.

De meeste hulpvragen (48%) gingen over de mishandeling van kinderen, gevolgd door de mishandeling van een partner (46%). 6% van de hulpvragen ging over ouderenmishandeling. In het Manifest Huiselijk Geweld Te Lijf, gepubliceerd in april 2016, stond dat de cijfers van huiselijk geweld niet dalen, ondanks dat er meer aandacht voor is.

Bellen, chatten of mailen met Korrelatie is anoniem, wat het zoeken naar hulp laagdrempeliger maakt. Jean-Pierre van de Ven, als psycholoog verbonden aan Korrelatie: “Helaas durven nog steeds veel mensen niet te praten over huiselijk geweld: uit schaamte, uit angst voor nog meer geweld of om andere redenen. Er is nu gelukkig meer aandacht voor vanuit de overheid en door het feit dat meer mensen in de media uitkomen voor hun ervaring met huiselijk geweld[1][2]. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat meer mensen Korrelatie benaderen over hun persoonlijke situatie. Dat ze er anoniem over kunnen praten en advies krijgen over verdere hulp is voor velen een belangrijke stap naar meer openheid en actie.” De psychologen en maatschappelijk werkers van Korrelatie geven mensen individueel advies en zoeken samen met hen naar oplossingen en het verdere hulptraject. Tijdens het gesprek laten ze mensen inzien dat hun situatie niet normaal is en dat het belangrijk is om hulp te zoeken. Ook worden mensen gewezen op voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen voor onveilige situaties.

Meer dan 200.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld
Volgens de Rijksoverheid hebben jaarlijks naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Iedere situatie heeft volgens Korrelatie een persoonlijke aanpak nodig. De een heeft te maken met verbaal geweld, de ander met seksueel of ander fysiek geweld, of een combinatie daarvan. Van de Ven: “75% van de mensen die contact opnemen met Korrelatie belt over hun eigen situatie, de rest belt over de problemen van hun naasten. Bij huiselijk geweld zou het goed zijn als de omgeving de signalen herkent en op tijd aan de bel trekt bij hulpverlenende instanties. Dit zou een hoop leed schelen.”

Direct of indirect te maken met huiselijk geweld? Bel Korrelatie!
Bel Korrelatie op nummer 0900-1450 (ma-vr van 9:00-18.00 uur, € 0,15/min). Mailen of chatten kan via www.korrelatie.nl. De psychologen en maatschappelijk werkers van Korrelatie luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners en websites, zoals Veilig Thuis. Is er sprake van een ernstig bedreigende situatie, bel dan de politie en/of ambulance via 112. 

Alles over huiselijk geweld: www.korrelatie.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld-en-seksueel-geweld

Dit bericht is 2683 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail