63 procent van de medewerkers in de jeugdzorg vindt de werkdruk te hoog

Facebooktwitterlinkedinmail

20 december 2017 – De werkdruk in de jeugdzorg is laatste twee jaar weer gestegen, blijkt uit een onderzoek door arbeidsmarktfonds FCB. Maar liefst 63 procent van de jeugdzorgmedewerkers vindt de werkdruk te hoog, zo meldt Binnenlands Bestuur. 

Te weinig tijd
Naast een te hoge werkdruk is ook het percentage jeugdzorgmedewerkers dat zich vitaal voelt met negen procent is gedaald ten opzichte van 2015, zo blijkt uit de tweejaarlijkse factsheet Gezond en Veilig Werken Jeugdzorg 2017. Iets meer dan de helft van de jeugdzorgmedewerkers zegt energiek en gemotiveerd te zijn. Met de gestegen werkdruk in ogenschouw, is het weinig verrassend dat ook meer jeugdzorgmedewerkers aangeven niet genoeg tijd te hebben voor hun werkzaamheden. Het percentage dat vindt dat er niet genoeg tijd is, steeg de afgelopen twee jaar van 44 naar 52 procent. Ook blijkt het aantal jeugdzorgmedewerkers met vermoeidheidsklachten, waaronder burn-out, te zijn gestegen. Ten opzichte van 2013 is er zelfs sprake van een verdubbeling. Momenteel geeft 20 procent van de respondenten aan met vermoeidheidsklachten te kampen. Ook voelen jeugdzorgers zich iets minder enthousiast over hun werk dan twee jaar terug.

Meer regelruimte
Jeugdzorgmedewerkers vinden wel dat zij meer vrijheid hebben gekregen om zelf te bepalen hoe zij hun werkzaamheden plannen en inrichten. Ook geven meer medewerkers aan waardering en ondersteuning van haar of zijn leidinggevende te krijgen. Zij vinden het werk zinvol en hebben het gevoel dat zij zich kunnen ontwikkelen. Ook zijn meer jeugdzorgmedewerkers (69 procent) tevreden met hun werk dan twee jaar geleden.

Ongewenste neveneffecten
‘De cijfers laten zien dat er veel dynamiek in de ontwikkelingen van de laatste jaren zit’, laat een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland weten. ‘In het lokale veld zijn meer mogelijkheden ontstaan om aan te sluiten bij de hulpvraag van jongeren, maar het nieuwe beleid en de bijkomende bezuinigingen hebben ook een aantal ongewenste neveneffecten.’ Vakbond FNV kon dinsdag niet reageren op de bevindingen van FCB.

Sociaal werkers tevredener dan jeugdzorgmedewerkers
Volgens de statistieken van FCB hebben de sociaal werkers het beter dan de jeugdzorgmedewerkers. Een meerderheid van hen is tevreden over de werkdruk. Daarnaast zijn de percentages sociaal werkers die een te grote tijdsdruk en vermoeidheidsklachten ervaren stukken lager. Ook ervaren de sociaal werkers stukken meer regelruimte dan jeugdzorgmedewerkers. Wel geven ze aan zich minder vaak door hun leidinggevende gewaardeerd te voelen dan jeugdzorgmedewerkers en vindt een lager percentage van hen dat ze genoeg ontwikkelingsruimte heeft. De tevredenheid ligt bij sociaal werkers iets hoger dan bij de jeugdzorgmedewerkers.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Dit bericht is 5930 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail