1,5 meter-samenleving heeft ingrijpende gevolgen voor kwetsbare jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

7  mei 2020 – Voor kwetsbare jongeren kunnen de coronamaatregelen ernstige negatieve gevolgen hebben. Door het ontbreken van begeleiding kunnen problemen ontstaan die hen nog jarenlang blijven achtervolgen. MEE NL maakt zich hierover zorgen en heeft daarom op 21 april 2020 een online symposium georganiseerd over kwetsbare jongeren in coronatijd. Ruim 1700 professionals hebben zich aangemeld en hebben vooraf en gedurende het symposium hun grote zorgen geuit.

MEE NL-directeur Yvon van Houdt benadrukt de urgentie van het probleem: “Kenmerkend voor deze doelgroep is dat ze niet zichtbaar zijn en dat enkele maanden geen ondersteuning al een enorm verschil kan maken. Problemen door het maken van schulden, verkeerde vrienden en het kiezen van het verkeerde pad kan een jongere nog lang blijven achtervolgen, bijvoorbeeld bij het vinden van werk. Ik roep de overheid daarom op om bij de inrichting van de 1,5 meter-samenleving expliciet aandacht te hebben voor kwetsbare jongeren.”

Signaleringsrapportage
Voorafgaand aan het symposium hebben 972 professionals vragenlijsten ingevuld en tijdens het congres hebben bijna 1000 online-deelnemers polls ingevuld. De respondenten vormen een representatieve afspiegeling van de gehele sector en zijn o.a. werkzaam in de jeugdzorg, hulpverlening, onderwijs en wijkteams. MEE NL heeft de gegevens geanalyseerd en verwerkt in een signaleringsrapportage.

De grootste zorgpunten
MEE NL signaleert als grootste zorgpunten bij kwetsbare jongeren:

  • het wegvallen van school of dagbesteding en daarmee het ontbreken van dagstructuur met als gevolg verveling, angst, verergering van verslavingsproblematiek, agressie en eenzaamheid (59%);
  • het uit het zicht raken van jongeren (54%);
  • escalatie in een onveilige thuissituatie (48%).

Uit de signalen blijkt ook dat het door de coronamaatregelen moeilijker is voor professionals om hun werk uit te voeren en jongeren te bereiken, terwijl ondersteuning in deze tijd juist extra hard nodig is:

  • zorgprofessionals zetten volop in op digitale communicatiemiddelen om contact te zoeken met kwetsbare jongeren, maar door het ontbreken van direct contact verdwijnen jongeren eerder van de radar. Ook worden door het gebruik van digitale communicatie non-verbale signalen gemist;
  • 76% van de ondervraagden geeft aan met alléén digitale communicatie het werk niet goed genoeg uit te kunnen voeren.

Kwetsbare jongeren
Bij de bestrijding van corona ging de aandacht tot nu toe uit naar de acute medische problemen en ouderen. In deze hectiek zijn kwetsbare jongeren buiten beeld gebleven. Corona heeft echter ook een grote impact op kwetsbare jongeren. Deze groep betreft:

  • jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden, vaak in combinatie met gedragsproblematiek op alle leefgebieden;
  • jongeren die al in contact staan met een zorgprofessional maar nu uit het zicht verdwijnen, en
  • jongeren die nu hulp nodig hebben maar de stap voor hulp niet (zelf) kunnen zetten;
  • jongeren met problemen die onzichtbaar blijven achter de voordeur en voor onveilige situaties zorgen waar jongeren niet zelf uit kunnen komen.

 Download het MEE Signaleringsrapport ‘Kwetsbare Jongeren in Coronatijd’. (Pdf)

Bekijk de video-opname van het online symposium ‘Kwetsbare Jongeren in Coronatijd’.

Bron: mee.nl

Dit bericht is 3666 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail