Congres Agenda

In deze Congresagenda van GGZNieuws.nl vind je een overzicht van de belangrijkste congressen op het gebied van GGZ in de komende maanden;

OKTOBER

Congres Multideskundigheid in de nieuwe GGZ – gelijkwaardig samenwerken op weg van herstel

Op 31 oktober 2017 organiseert Sympopna het uiterst boeiende congres Multideskundigheid in de nieuwe GGZ – ‘gelijkwaardig samenwerken op weg van herstel’ met onder andere Jim van Os, Phillipe Delespaul en Wilma Boevink.  Je krijgt antwoord op de volgende  vragen : Wat is multideskundigheid? Ervaringsdeskundigheid in De Nieuwe GGZ: waar staan we over 15 jaar?….   LEES VERDER..

NOVEMBER
Congres Jong en Depressief 
Op 1 november 2017 organiseert Medilex in Amersfoort het congres Jong en Depressie. Vier op de tien jongeren tussen de 13 en 24 jaar kampen met psychische klachten als somberheid en angst. Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe maakt u de somberheid bespreekbaar en welke interventies zijn toegespitst op jongeren? Herken een depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft! LEES VERDER


 Congres Verwarde mensen in beeld

Op 6 november 2017 organiseert Medilex in Amersfoort het congres Verwarde mensen in beeld.  De opvang en zorg van verwarde mensen in Nederland moet worden verbeterd. Het probleem is urgent en moet worden aangepakt, zo vindt ook de overheid. 

Leer hoe u in samenwerking met andere betrokken partijen de zorg en opvang voor verwarde mensen optimaal kunt regelen!  LEES VERDER 


Congres Een te gekke wijk 2017 – psychische gezondheid in de wijk

 Op woensdag 8 november 2017 organiseert het Trimbos-instituut het congres ‘Een te gekke wijk’ waarop werken aan psychische gezondheid van bewoners, cliënten en patiënten in de wijk centraal staat. Wat kunt u als professional (en bewoner) in de wijk doen om psychische …

LEES VERDER…


Congres ‘Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie’ 

 Op 10 november 2017 organiseert stichting Sympopna het congres ‘Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie’ in de Doelen in Rotterdam. Dit congres wordt georganiseerd naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van FPC de Kijvela…


DECEMBER 

Nascholing ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’

Het verlenen van psychische hulpverlening vraagt om regelmatig opfrissen en verdiepen van uw kennis en expertise. Daarom besteedt Mark Two Academy op vrijdag 1 december 2017, tijdens een nieuwe editie van de nascholing ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ weer volop aandacht aan een aantal veelvoorkomende psychische problemen waar u in de huisartspraktijk mee te maken kunt krijgen.

Landelijk congres “18 jaar… en hoe nu verder?

Op 14 december 2017 wordt in Utrecht het landelijke congres “18 jaar… en hoe nu verder?” gehouden. Op dit congres staat de continuïteit van de hulpverlening en begeleiding aan jongeren die bijna 18 jaar worden, centraal. Waarom dit congres? Wanneer jongeren die gebru…


2018

JANUARI 

Jaarlijks Congres LVB: Communicatie en interactie – 5e editie
Het jaarlijks congres over LVB vindt op 25 januari 2018 plaats in Utrecht en staat dit keer in het teken van communicatie en interactie. Wie met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) werkt, weet dat het communiceren met hen soms een uitdaging kan vormen. En dat terwijl het juist voor deze kwetsbare groep zo belangrijk is dat ze op een positieve manier met hun omgeving in verbinding blijven staan…

LEES VERDER…


Ook aandacht vragen voor een congres, symposium of bijeenkomst? Informeer naar de mogelijkheden.