zorgstandaard, zorgstandaarden

29 november 2023 – Standaarden op GGZ Standaarden beschrijven goede zorg bij een specifieke aandoening of rond een specifiek thema. Voor deze standaarden werden verschillende namen gebruikt: zorgstandaard, over een specifieke aandoening en generieke module, over een overkoepelend thema zoals diagnostiek of zingeving. In de praktijk gebruiken professionals deze standaarden vaak in combinatie met elkaar….

thuisarts.nl

9 oktober 2020 – Betrouwbare informatie voor patiënten over goede zorg bij psychische klachten is belangrijk. Daarom start Akwa GGZ samen met Thuisarts.nl een campagne om de informatie op Thuisarts.nl over psychische klachten onder de aandacht te brengen. Samen beslissen over goede zorg  Onder begeleiding van Akwa GGZ heeft de geestelijke gezondheidszorg kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor…

dataverzameling, HoNOS+ vragenlijst, gegevensuitwisseling, consumentenbond, zorgvraagtypering, Wegiz, privacy, AVG OK-vignet, AVG, cybersecurity, gegevensuitwisseling, bemoeizorg

16 december 2019 – De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) een berisping gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens over de gezondheid. Volgens de privacywet is dit verboden, omdat gezondheidsgegevens gevoelige informatie geven over een persoon. Verwerking mag alleen bij uitzondering. Akwa GGZ heeft sinds begin 2019 een…