Zo maak je bezwaar tegen het aanleveren van informatie over jouw mentale welzijn – NZa

Facebooktwitterlinkedinmail

11 augustus 2022 – Vanaf oktober 2022 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) . De patiënt hoeft geen toestemming te geven vooraf.  Op psychosenet.nl leggen ze uit hoe je hiertegen bezwaar kunt maken. 

Het verzamelen van gegevens wordt gedaan om beter zicht te krijgen op hoeveel zorg patiënten met ongeveer dezelfde problematiek nodig hebben. Dit wordt de zorgvraagtypering genoemd. Met een goede zorgvraagtypering wordt duidelijk wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en dit financieel mogelijk te maken.

Behandelaren hebben grote bezwaren tegen de gang van zaken
Vooral omdat aan de patiënten nooit iets is gevraagd. De behandelaars stellen dat de privacy van de patiënten in het geding is, en dat de gang van zaken, vooral omdat de patiënten er zelf niets over te zeggen hebben, onrechtmatig is. Dat vindt ook de Autoriteit Persoonsgegevens, die de gang van zaken eerder al bekritiseerde.

De NZa ziet dat anders. Zij stellen dat patiëntgegevens allemaal eerst versleuteld en gepseudonimiseerd worden om te zorgen dat de gegevens haast niet te herleiden zijn. Verder kunnen patiënten bezwaar maken. Als ze dit doen worden hun gegevens niet meegenomen. Patiënten moeten dan een schriftelijke privacyverklaring inleveren bij hun behandelaar. De meeste mensen weten dit echter niet.

Een groep behandelaren komt in verweer. Ze stellen dat de NZa veel te ver gaat. “Mensen weten niet dat hun psychiater of psycholoog nu moet registreren wat hun seksuele problemen zijn, hoe erg hun verslaving is of aan welke stoornis ze lijden – en dat al die gegevens uiteindelijk bij de NZa belanden.”Dat zegt psychiater en juriste Cobie Groenendijk in Trouw. Groenendijk is lid van de kritische privacygroep Stop de benchmark met ROM waar o.a. ook Jim van Os lid van is.

Groenendijk stelt ook dat ongevraagd doorgeven van privacygevoelige data het vertrouwen in de zorg schaadt
Het maakt daarbij niet uit dat de data eerst worden versleuteld.  “Dit brengt behandelaren in problemen, omdat het niet strookt met het medisch beroepsgeheim: wat een patiënt met zijn behandelaar deelt, mag nooit naar buiten gebracht worden. Dat is cruciaal voor de vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar. Ik begrijp het als patiënten zich bedrogen voelen als ze hiervan horen.”

Groenendijk raadt alle patiënten dan ook aan bezwaar te maken

Medische gegevens zijn bijzonder gevoelig en mogen alleen gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Daar is in dit geval geen sprake van.  “In feite wordt met een simpel briefje van de minister de AVG en de Europese richtlijnen voor privacy én het parlement omzeild. Burgers moeten ondertussen wel hun meest persoonlijke gegevens verstrekken.”

Wil je bezwaar maken?
Dat kan met het formulier op de website van psychosenet.nl

Je hebt altijd de mogelijkheid om via een privacyverklaring bij je behandelaar aan te geven dat je bezwaar hebt tegen het aanleveren van informatie. Je behandelaar levert dan een aantal informatie-elementen over jou niet aan.

Je kunt het formulier invullen en in het in je dossier op laten nemen

Daarna wordt het dossier op status “Privacybezwaren” gezet door je behandelaar, het getekende formulier wordt vervolgens opgestuurd naar de zorgverzekeraar – zodat de factuur gematcht kan worden.

Bron: psychosenet.nl

Dit bericht is 5689 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail