NZa verzamelt informatie over ggz-clienten zonder toestemming

Facebooktwitterlinkedinmail

21 juli 2022 – Behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) maken bezwaar tegen het feit dat zij informatie over hun cliënten aan de  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)moeten verstrekken, aldus Trouw. De psychiaters en psychologen  vinden dat daarmee de  privacy van de cliënten in het geding komt.

Vanaf 1 juli dit jaar verwacht de NZa gedetailleerde gegevens over de 800.000 ggz-cliënten en hun klachten. Die data moeten meer inzicht geven in het type zorg dat in de toekomst nodig is. Ook zorgverzekeraars mogen gebruikmaken van deze gegevens.

Volgens de NZa zijn de gegevens ‘nauwelijks herleidbaar’ naar de individuele cliënten . Deze cliënten wordt niet automatisch om toestemming gevraagd, maar wie zelf schriftelijk bezwaar indient bij de eigen behandelaar, kan daarmee voorkomen dat medische gegevens worden gedeeld.

Het doorgeven zonder toestemming medische gegevens is  volgens de behandelaren in strijd met het medisch beroepsgeheim eb brengt de belangrijke vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar in gevaar.

De NZa kan zelfs behandelaars die weigeren gegevens door te geven een dwangsom opleggen, indien zij na een eerste waarschuwing de gegevens nog steeds niet willen aanleveren. De Autoriteit Persoonsgegevens staat op het standpunt  dat ‘bijzondere persoonsgegevens’ alleen verzameld mogen worden met uitdrukkelijke instemming van de patiënt.

Bron: trouw.nl / nu.nl 

De NZA reageerde met dit bericht ‘NZA hecht aan privacy patiënten’

De Autoriteit Persoongegevens publiceerde ook een artikel over het delen van gezondheidsgegevens

 

Dit bericht is 2714 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail