Voorjaarsnota: zorg komt ‘vooralsnog’ met de schrik weg?

Facebooktwitterlinkedinmail

26 mei 2022 -Het zwaartepunt van de wijzigingen in de voorjaarsnota op de lopende begroting zit niet bij de zorgsector, maar bij defensie en inkomenspolitiek. Dat blijkt uit de voorjaarsnota en bijlagen daarbij. Het kabinet moest tegenvallers van tussen de 10 en de 15 miljard zien te compenseren. De Nederlandse ggz maakte een uitgebreide analyse van de voorjaarsnota

“Het is positief dat de gaten op de begroting voor het belangrijkste deel niet op zorg worden afgewenteld,” licht de Nederlandse ggz-directeur Veronique Esman toe. “Echter ruimte voor de broodnodige investering in een integrale aanpak voor de mentale gezondheid is er beslist niet gevonden. Bovendien schrikken wij van enkele besparingsvoorstellen voor zorg die zijn voorgelegd in de beslisnota.”

We zijn er nog niet
Vlak ná het verschijnen van de voorjaarnota bleek dat de stijgende rentes voor leningen nog een extra tegenvaller van circa 5 miljard op gaat leveren. In de zomer moet het kabinet gaan kijken hoe die opgevangen kan worden. Relevant is dan ook om enkele dekkingsvoorstellen te bestuderen uit de beslisnota’s, die het voor de voorjaarsnota niet lijken te hebben gered maar wel overwogen worden. Esman: “Daarbij zitten onder meer besparingen op de zorgbegroting, waaronder voorstellen voor Wlz-ggz. Dat zijn besparingsvoorstellen die de Nederlandse ggz grote zorgen baren. Wij rekenen er op dat de politiek net zo kritisch op deze plannen reageert.”

Belangrijkste begrotingsaanpassingen
De stijging van het minimumloon en de AOW met 7,5 procent start in 2023 en wordt over drie jaar uitgesmeerd. Vanaf 2024 wordt voldaan aan de NAVO-norm om 2% van het BBP aan Defensie te besteden. Deze mutaties gaan ten koste van circa 2 miljard, die op klimaat en investeringsfondsen wordt ingehouden. Ook worden belastingvoordelen voor vermogenden en bedrijven niet ingevoerd, en gaat vennootschapsbelasting en vermogensbelasting in box 2 en 3 omhoog. Aan de inkomstenkant zag de overheid toename van gasinkomsten en minder uitgaven aan bijstandsuitkeringen vanwege de lage werkloosheid.

Voor extra overheidsuitgaven was slechts zeer marginaal ruimte, die komt voornamelijk uit het ‘coalitiefonds’ van 75 miljard. Verder is er wel geschoven met middelen op de lopende begroting, zogenoemde kasschuiven. Die raken diverse zorgonderwerpen, preventie, veiligheid en wonen, arbeidsmarktbeleid, Wlz-Wmo beleid en innovatie. In de uitgebreide analyse zit u per thema de voor de ggz relevante zaken.

Meer lezen
Lees de uitgebreide analyse van de voorjaarsnota.
-In de voorjaarsnota staan aanpassingen op de lopende begroting, zoals die is gepresenteerd in de Prinsjesdagstukken ‘21/’22. Daarover heeft de Nederlandse ggz de Prinsjesdaganalyse ‘21/’22 gepresenteerd, een naslagwerk wat u uitstekend náást deze analyse van de voorjaarsnota kunt houden.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1407 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail