Vooral meisjes slachtoffer online pesten

Facebooktwitterlinkedinmail

18 september 2017 – Ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes wordt weleens gepest op internet, bijna twee keer zoveel als jongens van die leeftijd. Jongeren worden sowieso meer gepest dan ouderen. Van de 15- tot 18-jarigen had 9 procent in 2016 ermee te maken, tegen 1 procent van de 65-plussers, zo meldt NU.nl.

Het totale aantal mensen dat online wordt gepest is de afgelopen jaren niet veranderd. Vorig jaar gaf 3 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan weleens online gepest te zijn. Omgerekend gaat het om ruim vierhonderdduizend personen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Veiligheidsmonitor.

De meest voorkomende vorm van online pesten bij 15 tot 18-jarigen is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, films of roddels via het internet. Ruim 4 procent van de jongeren werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd, aldus het CBS. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld, en chantage.

Weinig meldingen
De jongeren doen niet vaak melding van het pestgedrag waarvan ze slachtoffer zijn geworden. Minder dan een op de zeven online gepeste jongeren van 15 tot 18 jaar stapte naar de politie of een andere instantie. Slachtoffers van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren. Online pesten staat vanaf vandaag  centraal tijdens de landelijke Week tegen Pesten.

Scholen
Scholen zijn sinds 2015 bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Ze moeten daarvoor een aanspreekpunt hebben, voor zowel leerlingen als ouders.

In 2016 gaf 10 procent van de kinderen in het primair onderwijs aan slachtoffer te zijn geweest van pesten. In 2014 was dat nog 14 procent. Op de middelbare scholen daalde het pesten ook: van 11 procent in 2014 naar 8 procent vorig jaar.

De manier van pesten veranderde vrijwel niet. Zowel in 2014 als in 2016 gaven leerlingen aan dat het pesten voornamelijk persoonlijk gebeurt. In het basisonderwijs komt persoonlijk pesten (67,4 procent in 2016) meer voor dan in het voortgezet onderwijs (45 procent). Pesten via briefjes, telefoongesprekken of sociale media komt veel minder voor.

Veel leerlingen die pesten, worden zelf ook gepest. Van de kinderen die vaak zijn gepest heeft 15 tot 6 procent ook zelf vaak gepest.

Zelfmoord
Slachtoffers van pesten denken vaker aan zelfmoord dan hun leeftijdsgenoten. De relatie tussen pesten en suïcidale gedachten is sterker in geval van cyberpesten, dat wil zeggen pesten via internet of de mobiele telefoon.

In bijna 50 procent van de gevallen vindt het cyberpesten plaats tussen leerlingen van eenzelfde school. Bijna 70 procent van de slachtoffers geeft aan offline en online door eenzelfde persoon te worden gepest.

Pesten is na seksualiteit het onderwerp waarover kinderen het vaakst contact zoeken met De Kindertelefoon. In 2015 werden in totaal 25.564 telefoon- en chatgesprekken over dit onderwerp gehouden.

Bron: nu.nl

Meer informatie over de Week tegen Pesten 

Denk je aan zelfmoord? Wil je nú met iemand praten? Bel  0900-0113 of chat met één van de deskundige vrijwilligers van 113online.

Dit bericht is 3543 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail