Vier onderzoeksprojecten naar (re)integratie van jonge mensen met autisme en psychose

Facebooktwitterlinkedinmail

9 augustus 2018 – Mensen met autisme en psychotische stoornissen ervaren vaak ernstige beperkingen in maatschappelijk functioneren. Met financiering uit het onderzoeksprogramma ‘Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose’ gaan vier onderzoeksteams aan de slag om samen met betrokkenen te onderzoeken welke interventies mogelijk zijn en of de behandelingen werken.

Het doel van het onderzoeksprogramma naar maatschappelijke (re)integratie van jonge mensen met autisme en psychose is om innovatief onderzoek te stimuleren naar succesvolle interventies op het gebied van wonen, vrije tijdsbesteding en beeldvorming over mensen met autisme of psychoses. Het programma is mogelijk gemaakt door de Stichting tot Steun VCVGZ (Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken) in samenwerking met NWO.

Aanleiding voor het programma was eerder onderzoek waaruit bleek dat er nog te weinig kennis is over de vrije tijdsbesteding van deze doelgroepen of naar effectieve methoden om dit te verbeteren. Ook was er nog onvoldoende bekend over de beeldvorming in de Nederlandse samenleving over mensen met een autisme en/of psychotische stoornissen, en wat er gedaan kan worden om mogelijke stigmatisering tegen te gaan. Met dit programma willen de Stichting en NWO ook uitwisseling van kennis tussen onderzoekers en clinici op dit terrein verbeteren. Dit jaar gaan de vier projecten aan de slag. De call voor het tweede ronde van dit programma zal einde 2018 worden opengesteld.

De vier gehonoreerde projecten zijn:

VRT-SOAP – Virtual Reality Treatment for improving SOcial Activities and Participation of young people with psychosis
Jonge mensen met psychose hebben minder sociale activiteiten dan hun leeftijdsgenoten. Ze vinden interacties met andere mensen in het dagelijks leven lastig. Wij hebben hiervoor een Virtual Reality behandeling gemaakt. Patiënten kunnen oefenen in allerlei virtuele sociale situaties met een therapeut als coach. We gaan onderzoeken of deze behandeling helpt.
Projectleider: Dr. W.A. Veling (UMC Rijksuniversiteit Groningen)

“FOCUS: FOstering social integration for people with psychosis: How to create effective Collaborative working in community care and sUpported Housing
Mensen in beschermde woonvormen blijken slecht in de maatschappij te integreren. Gezondheidszorg en wijkzorg staan nog ver van elkaar. Deze studie onderzoekt hoe gezondheidszorg en de maatschappelijke instellingen effectief kunnen worden bijgesteld om sociale participatie te bevorderen. De bevindingen kunnen worden vertaald naar nieuwe interventies die de interdisciplinaire samenwerking verbeteren
Projectleider: Prof. dr. R. Bruggeman (Rijksuniversiteit Groningen)

Housing and leisure of adolescents and adults with and without autism: 9-year longitudinal outcomes, intervention and implementation
Autisme is een zeer kostbare stoornis door de vaak levenslange behoefte aan ondersteuning en gebrek aan maatschappelijke integratie. Binnen een uitzonderlijk groot longitudinaal cohort onderzoeken we de leefsituatie op het gebied van wonen en vrijetijdsbesteding op welbevinden, ontwikkelen we een interventie en implementeren we bevindingen op individueel en gemeentelijk niveau.
Projectleider: Dr. S. Begeer (Vrije Universiteit Amsterdam)

Breaking the cycle: an inclusive school environment outside the classroom for adolescents with ASD
“Alleen op het schoolplein, buiten alle groepjes”, adolescenten met autisme missen zo de kans essentiële emotionele en sociale vaardigheden te leren. Dit project, met en voor jongeren met autisme, creëert een inclusieve schoolomgeving buiten het klaslokaal, wat de kwaliteit en kwantiteit van sociale participatie voor schoolgaande jongeren met autisme bevordert.
Projectleider: Prof. dr. C.J. Rieffe (Universiteit Leiden)

Bron: NWO

Dit bericht is 3268 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail