Blijvend aandacht nodig voor betere kwaliteit separatie of andere dwangmaatregel

Facebooktwitterlinkedinmail

18 mei 2018 – Bij elke separatie moet uitermate zorgvuldig en verantwoord gehandeld worden, want een separatie of andere dwangmaatregel heeft een grote impact op de patiënt. GGZ Nederland noemt het positief dat juist alle instellingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, die werken met een zeer kwetsbare doelgroep, er alles aan doen om separaties te voorkomen. Dit blijkt uit het rapport ‘Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz van IGJ, dat vanmiddag bekend is gemaakt.

Het rapport maakt duidelijk dat er ook zorgaanbieders binnen het ggz-werkveld zijn, waar de kwaliteit van zorg rond het terugdringen van dwangmaatregelen nog beter kan. De aanbevelingen neemt GGZ Nederland ter harte. De branchevereniging benadrukt dat er blijvend aandacht en inzet nodig is voor kwaliteitsverbetering rond dwangmaatregelen, zoals het terugdringen van separaties.

In totaal zijn tijdens de bezoeken 31 dwangbehandelingen en 49 separaties getoetst. Daarnaast zijn 8 middelen of maatregelen getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten.

Samenvatting

De resultaten geven een gemengd beeld van de uitvoering van de Wet Bopz en van het terugdringen van separeren. Er is sprake geweest van een risicogestuurde selectie, waarbij de bezoeken en toetsingen hebben plaatsgevonden daar waar de risico’s het grootst leken. Het beeld dat uit deze resultaten naar voren komt, kan daarom niet zonder meer als representatief worden beschouwd voor de gehele sector.

Verreweg de meeste onderzochte dwangbehandelingen waren naar het oordeel van de inspectie zorgvuldig uitgevoerd: 26 van de 31.Wat betreft de beslissing om tot dwangbehandeling over te gaan, was daarentegen in bijna de helft van de onderzochte casus niet voldaan aan de wettelijke vereisten: 14 van de 31.

Van de 49 getoetste separaties voldeden er 38 aan de norm voor preventie: in de kinder- en jeugdpsychiatrie zelfs alle 11. Bij de verslavingszorg was echter in meer dan de helft van de gevallen niet volledig voldaan aan deze norm en in de geïntegreerde ggz-instellingen in meer dan een derde van de gevallen niet.

Op de norm uitvoering van separatie voldeed slechts krap de helft aan de norm. De afdelingen psychiatrie van algemene zieken- huizen en academische ziekenhuizen scoorden hier relatief het beste; de verslavingszorg voldeed in geen van de gevallen volledig aan de norm.

Bij twee derde (te weten 22) van de 32 separaties waar onafhankelijke consultatie nodig was om de separatie te kunnen beëindigen, was helemaal voldaan aan deze norm.

Bijna een kwart (te weten 12) van de 49 separaties bleek niet geregistreerd te zijn zoals voorgeschreven. Dit werd op aanwijzen van de inspectie onmiddellijk hersteld. Het opleggen van een dwangsom was hierdoor niet nodig.

Bij 12 separeervoorzieningen moesten op grond van een constatering tijdens het toezichtbezoek een of meer bouwkundige of technische aanpassingen worden verricht, veelal om de veiligheid voor de patiënt te verbeteren. De aard en de ernst van de verbeterpunten varieerden.

Lees hier het hele rapport ‘Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz’ (Pdf)

Bron: ggznederland

Dit bericht is 4974 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail