Subsidie voor onderzoek naar welzijn en burn-out van leraren

Facebooktwitterlinkedinmail

15 december 2021 – Een onderzoeksproject onder leiding van Paulien Meijer en Harmen Schaap van de Radboud Docenten Academie ontvangt bijna 600 duizend euro subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om onderzoek te doen naar welzijn en burn-out bij leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kwaliteit van onderwijs is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en het welzijn van leraren. Lerarentekorten worden ook deels veroorzaakt door uitval van leraren. Het is algemeen bekend dat leraren verschillende zogenaamde professionele identiteitsspanningen ervaren gedurende de loopbaan, waarvan wordt aangenomen dat dit hun welzijn negatief beïnvloedt en de uitval vergroot.

Interventieprogramma’s
De onderzoekers gaan uitzoeken hoe burn-out en welzijn van leraren gerelateerd zijn aan professionele identiteitsspanningen bij zowel beginnende als ervaren leraren in het po, vo en mbo. Ook gaan ze onderzoeken hoe interventieprogramma’s bijdragen aan het verminderen van burn-out en aan het verhogen van welzijn, zoals een ‘passie voor onderwijs-week’ voor ervaren leraren en een ‘week van waardering’ voor startende leraren. Deze twee interventies zijn gebaseerd op de positief psychologische ‘gratitude-theorie’ (waarderingstheorie) en de ‘positieve-activiteitstheorie’.

Bijzonder aan het project is dat het sector overstijgend is (po, vo en mbo) en dat het wordt uitgevoerd bij zowel startende als ervaren leraren. Het onderzoek is gebaseerd op inzichten uit de onderwijswetenschappen, positieve psychologie en de organisatiepsychologie.

Bron: ru.nl 

 

Dit bericht is 1534 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail