Update richtlijn GGZ en corona: avondklok, vaccinaties en mantelzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

30 januari 2021 – Door o.a. de avondklok en het vaccineren is er een update voor de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen gaan over het terughoudend zijn met zorgverlening na 21.00, extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona en ook na vaccinatie blijven beschermingsmaatregelen van kracht.

Wees terughoudend met zorgverlening na 21.00 i.v.m. avondklok
De richtlijn bevat nu een paragraaf over de avondklok. De richtlijn adviseert om, gezien de avondklok, zo terughoudend mogelijk te zijn met het verlenen van zorg na 21.00 uur. Plan bijvoorbeeld zo min mogelijk afspraken in na 20.00 uur. Is er dringend zorg nodig, of sprake van een noodsituatie, dan kan die zorg natuurlijk worden verleend. Om naar buiten te mogen moet je (behalve bij nood) een verklaring hebben. Patiënt en zorgprofessional hebben allebei een eigen verklaring nodig, de zorgprofessional moet ook een werkgeversverklaring hebben.

Extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona
In de paragraaf Psychische zorg bij corona is de tekst over de mantelzorgverleningscheck geactualiseerd met correcte verwijzingen naar relevante richtlijnen en naar de mantelzorgverleningscheck. Mantelzorg kan doorgaan, mits uiteraard onder de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen en beperken van contacten met anderen. Op de site van de rijksoverheid vind je hier meer informatie over. Of neem contact op met de Mantelzorglijn 030 – 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Ben je gevaccineerd? Beschermingsmaatregelen blijven van kracht
Binnenkort starten de inentingen voor medewerkers in de ggz. Ben je gevaccineerd? Blijf dan nog wel de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Het RIVM adviseert daarover het volgende: vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De vaccinatie biedt namelijk geen 100% bescherming en we weten ook nog niet hoe lang de vaccinatie beschermt en of gevaccineerden ook geen virus meer kunnen overdragen. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en blijft het bestaande test-, inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd. 

Britse variant van het coronavirus leidt nog niet tot aanpassing van richtlijn
Het aantal mensen dat met de Britse variant van het coronavirus is besmet, neemt toe. En ook de Zuid-Afrikaanse variant is in Nederland geconstateerd. Mogelijk doen ook andere gemuteerde versies hun intrede in Nederland. De ontwikkelingen zijn op dit moment geen reden om de richtlijn aan te passen. De richtlijn volgt hierin het beleid van het RIVM. Zodra beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, komt de werkgroep weer bijeen om te inventariseren of aanpassing van de richtlijn nodig is.

Bekijk de actuele richtlijn GGZ en corona:https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding.

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 3023 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail