zelfstandigen in zorg en welzijn , zelfstandigen, zzp

25 november 2023 – Het aantal zelfstandigen werkzaam in zorg en welzijn is in 2022 met 22 duizend toegenomen naar 178 duizend. Deze toename ging binnen enkele branches gepaard met een afname van het aantal flexwerknemers. Dit blijkt uit analyses van het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB). In zorg en welzijn groeide…

huisartsenspoedpost, vrije artsenkeuze, somatische gezondheid, schijnzelfstandigheid, zorgmijding, borguitstel, POH ggz, psychosegevoeligheid, welzijn op recept, verwijzingen

7 juli 2023 –  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en zes brancheorganisaties in de zorg (de Nederlandse ggz, ActiZ, Zorgthuisnl, VGN, NVZ en NFU) hebben vandaag een samenwerkingsverklaring getekend om schijnzelfstandigheid in de zorg een halt toe te roepen. Samen onderschrijven…

26 maart 2019 – Zo’n 30 procent van de psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt geheel of gedeeltelijk op interim-basis te gaan werken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Meer vrijheid en onafhankelijkheid, hogere inkomsten en passendere werkinhoud en diensten zijn…

24 november 2015 –Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de afspraken die zijn gemaakt over de manier van aanleveren en het gebruik van de zorgvraagzwaarteindicator in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij stuur ik u de Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ zoals die op 20 november 2015 in de Staatscourant is gepubliceerd. Met deze regeling…