2 augustus 2018 – Afhankelijk van hoe de media een bericht over suïcide vertellen, kunnen ze zelfdoding aanmoedigen of juist ontmoedigen. Dit blijkt uit Canadees onderzoek naar mediaberichten over suïcide en de relatie met de zelfmoordcijfers in Toronto. Dat meldt Trouw. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft liever niet dat je het woord zelfmoord in de kop van…

5 maart 2018 – Zelfdoding is wereldwijd de tweede doodsoorzaak onder jongeren. Toch is het voor zorgverleners lastig te voorspellen hoe groot de kans is dat hun patiënten suïcide zullen plegen. Zeker als de patiënt hier niet of nauwelijks over praat. Uit eerder onderzoek bleek dat bijna 80% van de patiënten die daadwerkelijk zelfdoding pleegt,…

11 september 2017 – Gemiddeld plegen 5,2 mensen zelfmoord per dag in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit kan door verschillende factoren gebeuren, bijvoorbeeld doordat een bekend persoon zichzelf van het leven berooft en andere mensen dat gedrag ‘kopiëren,’ vertellen experts tegenover NU.nl. Gisteren, zondag 10 september, werd stilgestaan bij deze mensen…

12 mei 2017 – Proeven met maatregelen om zelfdodingen op het spoor te voorkomen hebben effect. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur trekt 14 miljoen euro uit om ze door ProRail en NS in het hele land te laten uitvoeren. Het plaatsen van hekken, anti-loopmatten, schrikverlichting en borden die verwijzen naar 113 Zelfmoordpreventie bij risicolocaties hebben het…

2 mei 2017 – Er komt in Limburg een speciaal project om eenzaamheid, depressie en zelfdoding onder jongeren terug te dringen. Doel is meer aandacht voor ‘zin­geving’ in het drukke, jachtige bestaan van jongeren en hen laten beseffen dat het leven uit meer bestaat dan het ‘najagen van materieel bezit’, aldus de initiatiefnemers. Roermond Het project…

31 maart 2017 – Psychiater Stanneke Lunter (55) verloor tweeënhalf jaar geleden haar 17-jarige dochter Jitske door zelfdoding en schreef er een boek over – Geen pijn, geen angst, geen leven. De veerkracht voorbij – dat vandaag op het congres ‘Gegrepen door de dood’ is gepresenteerd. Lunter blikt in het boek terug op het leven…

29 september 2016 – Storm Zuid Oost. Dat is de titel van het project voor depressie- en suïcidepreventie in Peelregio/Helmond dat na de zomer op 24 scholen voor voortgezet onderwijs van start gaat. Aanleiding voor deze nieuwe, unieke integrale aanpak voor jongeren is de landelijke toename van zelfdoding onder jongeren en de confrontatie met meerdere…

7 september 2016 – In zeven gebieden in het land begint vandaag een proef om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het gaat om een aanpak die in het buitenland al een succes is. Het aantal zelfdodingen daalde daar met dertig procent. De gebieden hebben zich aangesloten bij het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van de zorginstelling 113online, die zich richt op…

18 maart 2016 –  GGZ Oost Brabant beschouwt de zorg voor mensen die suïcidaal gedrag vertonen als een belangrijk speerpunt. Daarom zijn vrijwel alle cliëntgebonden medewerkers in 2015 getraind in het bespreekbaar maken van suïcidaliteit, in 2016 krijgt dit een vervolg. De vervolgtraining suïcide preventie is een blended training voor teams. Medewerkers volgen eerst een online…

18 november 2015 – Elke maand krijgt de Levenseindekliniek inmiddels gemiddeld 100 euthanasieverzoeken. Een op de drie van die verzoeken wordt gedaan door psychiatrische patiënten. De nood onder hen is hoog. De grote vraag onder deze patiënten naar hulp bij zelfdoding is omgekeerd evenredig met de beschikbaarheid van psychiaters om hun verzoek te beoordelen. De…