29 september 2016 – We leven in bange tijden. Aanslagen, financiële crisis, onzekerheid over de toekomst, angst voor vreemdelingen in de buurt. En menig mens is sowieso al behept met bepaalde angsten. Hoe kun je je daartegen wapenen? Wat zegt de wetenschap daarover? Soms is angst een goede raadgever, maar vaak ook niet. Angst kan…

23 juni 2016 – De kwaliteit van de jeugdzorg kan alleen verbeteren als gemeenten, hulpverleners en cliënten een duurzame dialoog aangaan op basis van onderling vertrouwen. Ook hebben gemeenten te weinig zicht op de oorzaken van de groeiende vraag naar jeugdhulp. Ontbreken Dat concludeert Bert Bröcking van de Tilburg University in zijn promotieonderzoek Sturen zonder schuren:…