eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

19 april 2023 – In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last voor hulpverleners afnemen. Dat is 8 jaar later nog steeds niet gelukt. Kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen niet (tijdig) de hulp die ze nodig hebben. Verantwoordelijke…

30 januari 2017 – Geld en zorg, zorgen om geld. De prestatiebekostiging die in 2013 is ingevoerd in de curatieve GGz heeft niet alle verwachtingen waargemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De nieuwe bekostiging bracht weliswaar het gesprek op gang tussen zorgverzekeraars, psychologen en psychiaters over de kwaliteit van behandelingen, maar informatie…