19 januari 2018 – Leerlingen die op de middelbare school pesten hebben meer status dan op de basischool. Ze worden niet per se aardiger vonden, maar hun imago krijgt een boost. Dat is de conclusie van gedragswetenschapper Loes Pouwels, die onderzoek deed naar pestgedrag en promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Scholieren zijn over het algemeen…

28 oktober 2017 – Niet alleen leerkrachten spelen een belangrijke rol in het herkennen, signaleren en aanpakken van pestgedrag voor het te ver gaat, ook ouders hebben thuis een taak te vervullen. Wat moet je als ouder doen als je kind anderen pest? Zeven tips van het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten lezen we in…

18 september 2017 – Ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes wordt weleens gepest op internet, bijna twee keer zoveel als jongens van die leeftijd. Jongeren worden sowieso meer gepest dan ouderen. Van de 15- tot 18-jarigen had 9 procent in 2016 ermee te maken, tegen 1 procent van de 65-plussers, zo meldt…

13 juli 2017 – Ondanks de toenemende populariteit van sociale media komt cyberpesten onder tieners veel minder vaak voor dan “traditioneel pesten”, zoals schelden of iemand buitensluiten. Dat concluderen wetenschappers van Oxford University in The Lancet Child and Adolescent Health na onderzoek onder meer dan 110.000 Engelse 15-jarige kinderen. In het onderzoek werd gekeken naar jongeren…

20 april 2017 – Mensen hebben vaak de indruk dat pesten iets voor kinderen is en dat het niet onder volwassenen voorkomt. Hierdoor heerst er een groot taboe over het onderwerp, zeggen experts tegen NU.nl Toch heeft ruim 1,2 miljoen van de volwassenen het afgelopen jaar te maken gehad met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het…

28 september 2016 – Het ministerie van Sociale Zaken zet een tandje bij in de strijd tegen pesten op de werkvloer. Er komt een half miljoen euro beschikbaar voor een team dat leidinggevenden gaat trainen en voorlichting gaat geven. Ook wordt onderzocht of bedrijven die niet genoeg doen, kunnen worden verplicht cursussen te volgen over…

19 september 2016 – Een op de drie kinderen heeft geen idee wat zijn school doet om pesten te voorkomen of tegen te gaan. Ook weten ze vaak niet wie op school de wettelijk verplichte contactpersoon tegen pesten is. Dat meldt stichting De Kindertelefoon die onderzoek deed naar pesten op school. De stichting ondervroeg duizend…

9 juni 2016 – In Nederland is ruim een kwart van de werknemers weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het afgelopen jaar over kwam dit een half miljoen werknemers. Het Nederlands Instituut van Psychologen constateert dat de inzet van Psychologen Arbeid en Gezondheid en Arbeid en Organisatie nog te weinig wordt gezien als optie om…

6 juni 2016 – Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burnout klachten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start daarom vandaag een campagne om aandacht te vragen voor dit…

4 mei 2016 – Werkgevers hebben onvoldoende oog voor pesterijen op de werkvloer. Het moet daarom voor ondernemingen wettelijk verplicht worden een interne of externe vertrouwenspersoon te hebben, vindt Zorg van de Zaak. In Nederland worden ruim een half miljoen mensen gepest op het werk, blijkt uit de meest recente cijfers van TNO. Dit is…

20 april 2016 – De negatieve effecten van pesten zijn veertig jaar later nog meetbaar bij de slachtoffers, zo blijkt uit een langdurig wetenschappelijk onderzoek.Mensen die in hun kindertijd zijn gepest, hebben als vijftiger relatief vaak lichamelijke en psychische klachten. Als personen intensief zijn gepest, zijn ze op latere leeftijd ook bovengemiddeld vatbaar voor depressies en…

19 april 2016 – Bijna 11 procent van de jongeren op het voorgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dit zijn 3 jongeren in een klas van 27. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een grootschalig onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid door de GGD’en en het RIVM. Pesten is bijvoorbeeld…

6 april 2016 –Leerlingen die pesten of juist gepeste klasgenoten verdedigen, zijn populair in de klas. Dat concludeert Rozemarijn van der Ploeg na onderzoek waarop ze 14 april promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen Rozemarijn van der Ploeg onderzocht de emotionele en sociale processen die een rol spelen bij pesten, gepest worden en verdedigen op de basisschool….

17 december 2015 – Jaarlijks worden ruim 400.000 Nederlanders van vijftien jaar of ouder gepest op internet. Meisjes tussen de vijftien en achttien jaar hebben het vaakst te maken met cyberpesten. Mensen worden op internet geconfronteerd met laster, stalking en chantage. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vrouwen (3,4 procent) er…

Wie denkt dat pesten alleen onder kinderen voorkomt heeft het mis. Ook onder volwassenen wordt gepest, al komt dat niet altijd tot uiting door schelden, duwen en trekken. Pesten kan ook bij volwassenen ernstige gevolgen hebben. Vaak gebeurt het in groepsverband en grijpen omstanders niet of nauwelijks in, waardoor degene die gepest wordt geen enkele steun…