Expertisecentrum Digitalisering, digitalisering, sterk door werk, benzodiazepinen, psychische variatie, online therapie, online haat, dialyse-patiënten, zelfmoordpreventie, informatieveilig gedrag , WRR, schermgebruik, online pesten, dialyse-patienten,

27 februari 2022 –  25-50% van de dialyse-patiënten heeft last van symptomen van depressie en angst. Zorgelijke cijfers die medici graag met beide handen aanpakken. Om die reden onderzocht Els Nadort of online zelfhulp psychotherapie soelaas kan bieden. Het Nederlandse Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie (NedKad) stelden haar een aantal vragen over haar promotieonderzoek. ‘Over…

12 december 2018 – Het Onlinehulpstempel is in 2012 gelanceerd en ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met professionals van GGZ- instellingen die aan de wieg hebben gestaan van verschillend onlinehulpaanbod, en die input hebben geleverd vanuit theoretisch en praktisch perspectief. Doel van het Onlinehulpstempel was om consumenten duidelijkheid te bieden over de kwaliteit van online…

6 mei 2016 – Online zelfhulp bij mensen met milde depressieve klachten kan het ontstaan van depressieve stoornissen voorkomen. Dit blijkt uit Duits en Nederlands onderzoek onder leiding van VU-hoogleraren psychologie Pim Cuijpers, Heleen Riper en Filip Smit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek is gisteren gepubliceerd in JAMA. Uit het onderzoek naar meer…