26 oktober 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de jaarrekening geestelijke gezondheidszorg. Geachte voorzitter, Tijdens het wetgevingsoverleg met de Tweede Kamer van 23 juni jl. over het Jaarverslag en de slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (zie Kamerstuk 34 475 XVI, nr….

24 november 2015 –Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de afspraken die zijn gemaakt over de manier van aanleveren en het gebruik van de zorgvraagzwaarteindicator in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij stuur ik u de Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ zoals die op 20 november 2015 in de Staatscourant is gepubliceerd. Met deze regeling…