Week van het vergeten kind: aandacht voor kwetsbare jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

1 februari 2022 – Tot en met 4 februari is de week van het vergeten kind. Tijdens deze dagen wordt extra aandacht gevraagd voor kwetsbare jongeren in Nederland. Er zijn nog altijd teveel kinderen die opgroeien in een onprettige thuissituatie. Ook kinderen van ouders met psychische problemen of kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOPP/KOV) kunnen hieronder vallen. Het Trimbos-instituut besteedt op verschillende manieren aandacht aan deze groep kinderen. Ontdek wat we kunnen betekenen voor professionals die met deze kinderen werken.

Kopstoring: informatie en cursus voor jongeren
Voor jongeren die opgroeien met een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben wij de website Kopstoring.nl ontwikkeld. Hier kunnen KOPP/KOV informatie lezen, via een e-mailservice vragen stellen aan een deskundige, of deelnemen aan een online groepscursus. Deelname is geheel anoniem en gratis. Professionals kunnen jongeren die behoefte hebben aan informatie of een online aanbod naar deze website verwijzen. Deze website bestaat al bijna 20 jaar. Tijden zijn veranderd, en we merken dat de naam ‘Kopstoring’ een negatieve connotatie kan hebben. Daarom deden we eind vorig jaar een oproep om te stemmen op een nieuwe en originele naam voor deze website en cursus. Binnenkort wordt deze, samen met de vernieuwde website, bekendgemaakt.

KopOpOuders: informatie en cursus voor ouders
Net als Kopstoring.nl wordt ook KopOpOuders.nl dit jaar vernieuwd. Deze website is ontwikkeld voor alle ouders die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving. Voorkomen is beter dan genezen, en met de informatie, tips, online (groeps)cursussen, advies en ervaringsverhalen van andere ouders kunnen psychische problemen bij hun kinderen worden voorkomen. In dit voorjaar wordt het uiterlijk van KopOpOuders.nl in een nieuw jasje gestoken en worden de teksten geüpdate, zodat deze onder andere ook makkelijker op mobiele apparaten bekeken kan worden. Professionals kunnen ouders met psychische en/of verslavingsproblemen voor informatie of een online ondersteuningsaanbod naar deze website verwijzen.

Beeldverhalen: psychische problemen in begrijpelijke taal
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) maakt voorlichtingsmateriaal over psychische problemen begrijpelijk voor laaggeletterde jongeren en jongeren met een migratieachtergrond. Dit doen zij door middel van beeldverhalen en bijbehorende animaties. In samenwerking met het Kenniscentrum KJP ontwikkelen we twee beeldverhalen om begrijpelijk in beeld te brengen bij jongeren wat de psychische of verslavingsproblemen bij de ouder(s) betekenen voor henzelf en voor hun gezin. Zodra deze beeldverhalen online staan willen we jullie vragen deze beeldverhalen zoveel mogelijk onder KOPP/KOV jongeren te verspreiden.

Buitenshuisproject: opvang en (sport)activiteiten
De afgelopen drie jaar is in tien verschillende gemeenten het Buitenshuisproject als pilot geïmplementeerd. Het project richt zich op het verminderen van stress bij KOPP/KOV en bij kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO) door onder andere een aantal uur per week opvang, BSO of een andere activiteit voor ze te regelen. Het doel is om het welzijn van deze kinderen te verbeteren en psychische problemen op latere leeftijd te voorkomen. Professionals en gezinnen zijn erg positief over deze aanpak. Het project is ondertussen afgerond en op basis van de ervaringen die gedurende het project zijn opgedaan verschijnt er binnenkort een handreiking voor gemeenten die de aanpak die we in het Buitenshuisproject hebben gebruikt ook willen inzetten in hun gemeenten. Deze handreiking kan professionals helpen om het Buitenshuisproject op te zetten binnen hun eigen gemeente.

KOPP/KOV onderzoek
Binnenkort zullen we een vernieuwde kennisagenda KOPP/KOV opstellen in vervolg op de kennis- en implementatieagenda die begin 2020 gepubliceerd is, als leidraad voor onze onderzoeksactiviteiten. Dat doen we samen met alle betrokkenen, waaronder professionals (via het Landelijk Platform KOPP/KOV), beleidsmakers, onderzoekers én KOPP/KOV en hun ouders. Onderzoek waar we op dit moment bij betrokken zijn, is bijvoorbeeld de MARIO-studie, waarin onderzoek wordt gedaan naar stemming en veerkracht bij kinderen van ouders met psychische problemen. Daarnaast zijn we onlangs samen met het Sinai Centrum een onderzoek gestart naar een ‘blended’ versie van KopOpOuders Zelfhulp voor ouders met PTSS.

Update draaiboeken KOPP/KOV preventiegroep
Er is veel vraag naar draaiboeken voor een KOPP/KOV preventiegroep voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud. De standaard draaiboeken die momenteel voor deze doelgroep beschikbaar zijn, ‘Pubergroep’ en ‘Tienergroep’, zijn helaas flink verouderd. In 2022 gaan we daarom, in samenwerking met leden van het Landelijk Platform KOPP/KOV én de doelgroep zelf, aan de slag met een grondige update van deze draaiboeken. Deze draaiboeken ondersteunen professionals bij het uitvoeren van KOPP/KOV preventiegroepen.

Meer over de week van het vergeten kind>>

Bron: trimbos.nl 

 

Dit bericht is 3074 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail