depressie na de bevalling , depressie, bevalling, kwetsbare moeders , stress, baby, psychische klachten, ouders, mentale problemen,

5 september 2019 – Jaarlijks krijgen ruim 23.000 vrouwen die zwanger zijn en/of bevallen een depressie. Met een betere herkenning en preventie kan het aantal vrouwen met depressieve klachten en postpartum depressie afnemen. Met de vernieuwde e-learning Preventie postpartum depressie wil het Trimbos-instituut de preventie van depressie in de pre- en postnatale setting verbeteren. In…

25 november 2016 – Met de nieuwe e-learning ‘Signaleren postpartum depressie’ wil het Trimbos-instituut de preventie van depressie door zorgverleners in de pre- en postnatale setting verbeteren. In deze online cursus leren verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen hoe zij depressieve klachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen signaleren en bespreken. De e-learning bestaat uit zes lessen…