Veel mensen die een psychose gehad hebben, schamen zich er vaak voor. Ook voor hun familie is het een taboe-onderwerp. Dat is niet nodig, want het kan iedereen overkomen. 1.Iedereen kan een psychose krijgen. Mannen hebben er ongeveer evenveel kans op als vrouwen. Ook met intelligentie of opleiding …

Van alle mensen die postoperatief op de intensive care van een ziekenhuis liggen krijgt maar liefst 70 tot 87% een delier. Delier treedt ook op bij tot 60 procent van de mensen in verzorgingshuizen. Delier, officieel delirium genaamd, komt het meest voor onder oudere mensen die in een ziekenhuis zij…