Kennis over delier voorkomt veel leed

Facebooktwitterlinkedinmail

delier1-300x199

Van alle mensen die postoperatief op de intensive care van een ziekenhuis liggen krijgt maar liefst 70 tot 87% een delier. Delier treedt ook op bij tot 60 procent van de mensen in verzorgingshuizen. Delier, officieel delirium genaamd, komt het meest voor onder oudere mensen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Veel mensen hebben nog nooit van delier gehoord of associëren het alleen met alcoholgebruik en ontwenningsverschijnselen.

Fonds Psychische Gezondheid vindt het van groot belang dat niet alleen het Nederlands publiek, maar ook hulpverleners goed op de hoogte zijn van de symptomen van delier. Hierdoor wordt veel leed en angst voorkomen en krijgen mensen betere hulp van zorgverleners en naasten. Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker delier – oftewel acute verwardheid – voorkomt. Maar ook jongere mensen kunnen een delier krijgen. In de kindertijd hangt delier vaak samen met koortsachtige ziekten of gebruik van bepaalde medicatie. Een delier heeft altijd een lichamelijke oorzaak. Over het algemeen wordt het hebben van een delier als zeer overweldigend ervaren.

Staat van acute verwardheid

Lidewy Hendriks, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid: “Een delier ontstaat bijvoorbeeld door een lichamelijke aandoening of door medicijngebruik. Het ontwikkelt zich in korte tijd en betekent dat iemand in een staat van acute verwardheid belandt. Je kunt een delier omschrijven als een soort ‘kortsluiting’ in iemands hersenen. Mensen met een delier zijn gedesoriënteerd, kunnen wanen krijgen en hallucineren en het ene moment verward zijn en het andere moment helder. Ook voelen zij zich vaak angstig en ontredderd. Vaak hebben ze zelf niet door dat ze zich anders dan anders gedragen, maar hun naasten wél.”

Belaagd door hellehonden

Ervaringsdeskundige Godfried Beumers maakte na een levertransplantatie twee keer een delier door. Tijdens zijn verblijf op de intensive care belandde hij door een grote hoeveelheid medicijnen, een slechte lichamelijke conditie en uitputting in een delier. Daardoor kreeg hij ruim vijf dagen last van hallucinaties. In de beelden die hij zag werd hij belaagd door hellehonden en de Chinese maffia, en maakte hij een levensecht vliegtuigongeluk mee. Een maand later kreeg hij opnieuw een delier, waarin waanbeelden en verwardheid de boventoon voerden. Toch brachten deze periodes niet alleen schrik en verwarring. Nu gaat het goed met hem, al hebben de beelden die hij tijdens zijn twee periodes van delier te zien kreeg hun sporen wel nagelaten.

Van voorbijgaande aard

Lidewy Hendriks (Fonds Psychische Gezondheid): “Een delier is een voorbijgaande aandoening en duurt meestal enkele dagen tot weken. De aanwezigheid van een delier kan wijzen op een ernstige acute lichamelijke ziekte waarvoor snel medisch ingrijpen noodzakelijk is. Als de lichamelijke situatie verbetert neemt de verwardheid af. Dit betekent niet dat er altijd herstel optreedt. Volledig herstel is vooral bij oudere mensen minder waarschijnlijk. Wij vinden het daarom belangrijk dat de symptomen zo vroeg mogelijk herkend worden, zodat het delier korter duurt. Het is in ieder geval van belang dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd en gewaarborgd, waarin de persoon met delier behandeld en verzorgd kan worden.”

Delier herkennen en behandelen

Fonds Psychische Gezondheid plaatst vandaag en morgen informatie over delier op Twitter en Facebook. Op www.psychischegezondheid.nl/delier is het ervaringsverhaal van Godfried Beumers te vinden, evenals een uitgebreid interview met psycholoog Lidewy Hendriks, waarin zij tips en informatie geeft over het herkennen van en omgaan met delier.

Bron: persbericht

Dit bericht is 22565 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail