13 juli 2016 – Jongeren met GGZ-problematiek die 18 jaar worden, vallen vanaf dat moment niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wmo, Zvw of Wlz. Een soepele overgang is voor deze jeugdigen van groot belang. Het is daarom belangrijk dat de uitvoerders van deze wetten, gemeenten en zorgverzekeraars, goed met elkaar samenwerken. Tijdens…