Online conferentie over Crisis, dwang en intensieve behandeling in de psychiatrie

Facebooktwitterlinkedinmail

12 januari 2021 – Op 4 en 5 maart 2021 vindt de tweede (online) conferentie plaats over Crisis, dwang en intensieve behandeling in de psychiatrie (CCITP) .

Personen met psychische problemen kunnen een crisis doormaken en lopen het risico dwangmaatregelen te nemen. Aangezien het aantal crises en dwangmaatregelen in veel landen lijkt toe te nemen, zijn effectieve preventiemodellen dringend nodig. Dit is in lijn met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), dat ook gericht is op het voorkomen, verminderen en uitbannen van dwang. Het thema van de conferentie is dan ook ” preventie van crisis en dwang ”.

De tweede CCITP-conferentie biedt de mogelijkheid om nieuwe en effectieve manieren uit te wisselen om crisis en dwang te voorkomen, en daarmee samenhangende onderwerpen. Sommige van de preventieve interventies, methoden of modellen zijn goed beschreven en onderzocht, terwijl andere veelbelovend zijn maar nog niet bestudeerd. Deze kunnen allemaal tijdens de conferentie worden gepresenteerd. Bovendien zijn er grote epidemiologische verschillen in crises en dwangmaatregelen tussen landen en de redenen voor dit fenomeen moeten nog worden ontdekt. Tijdens de conferentie worden verschillen tussen landen gepresenteerd en bediscussieerd. Dit geeft ons de mogelijkheid om te leren hoe deze verschillen in dienstverlening, geestelijke gezondheidswetten en culturele factoren van invloed kunnen zijn op crises en het gebruik van dwang.

Daarom nodigen we cliënten, zorgverleners, professionals (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en anderen), managers, beleidsmakers en onderzoekers van harte uit om naar de conferentie te komen.


English:

The second (online) conference on Crisis, coercion and intensive treatment in psychiatry (CCITP) will take place on 4 and 5 March 2021.

Persons with mental health problems may experience crisis and are at risk for experiencing coercive measures. Since the rates of crises and coercive measures seem to be on the rise in many countries, effective preventive models are urgently needed. This is in line with The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), which also aims at prevention, reduction and elimination of coercion. The theme of the conference therefore is ‘’prevention of crisis and coercion’’.

The second CCITP conference provides an opportunity to exchange new and effective ways to prevent crisis and coercion, and topics related to this. Some of the preventive interventions, methods or models have been well described and researched, while others may be promising but not yet studied. These can all be presented during the conference. Moreover, there are large epidemiological variations in crises and coercive measures between countries and the reasons for this phenomenon remain to be discovered. During the conference, differences between countries will be presented and discussed. This provides us with the opportunity to learn how these differences in services, mental health laws and cultural factors may impact crises and the use of coercion. In addition, new methodologies will be presented which have been developed for prevention of crisis and coercion, including outreach, the use of electronic devices, big data methodology and digital psychiatry.

Therefore, we cordially invite clients, caregivers, professionals (psychiatrists, psychologists, nurses, social workers and others), managers, policy makers and researchers to come to the conference.

INSCHRIJVEN

MARCH 4-5, 2021
MARCH 3, 2021 MASTERCLASS

Dit bericht is 1978 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail