Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo

Facebooktwitterlinkedinmail

5 juni 2023 –  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2015 in werking getreden is.  Sindsdien zijn  gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Al jaren zijn er grote problemen in de uitvoering van de wet. Gemeenten geven inwoners geen indicatie op basis van uren, maar een beschikking gebaseerd op een (vaak vage) resultaatomschrijving. Bijvoorbeeld: ‘een schoon huis’. Dit heet ‘resultaatgericht werken’.

Zowel cliëntenorganisaties als de rechter zijn hier kritisch over. MIND doet, samen met Ieder(in), Alzheimer Nederland, MantelzorgNL, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en de Seniorencoalitie, een dringend beroep op staatssecretaris Van Ooijen en de Tweede Kamer om het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken in de Wmo in te trekken.

In het verleden reageerden we samen met de andere cliëntenorganisaties al vaker kritisch op het wetsvoorstel, om de volgende redenen:

  • Zonder urenindicatie is de rechtspositie van cliënten onvoldoende gewaarborgd.
  • Resultaatomschrijvingen als een ‘schoon en leefbaar huis’ blijven vaak vaag en algemeen.
  • Cliënten worden geacht te onderhandelen over de hoeveelheid zorg, terwijl zij een ongelijke positie hebben ten opzichte van zorgaanbieders.
  • De werkwijze geeft een prikkel aan gemeenten en zorgaanbieders om te sturen op minder zorg en ondersteuning. De invoering van resultaatgericht werken gaat dan ook vrijwel overal gepaard met bezuinigingen.

Gemeenten die resultaatgericht beschikken handelen in strijd met de wet
Ook de Centrale Raad van Beroep is kritisch en heeft gemeenten die resultaatgericht beschikten keer op keer teruggefloten. Het wetsvoorstel voorziet niet in voldoende borging van de rechtspositie van mensen die ondersteuning nodig hebben. Toch blijven sommige gemeenten deze werkwijze toepassen. Zelfs nu de staatssecretaris zijn grote twijfels heeft uitgesproken over het wetsvoorstel (in de voortgangsbrief Wmo aan de Tweede Kamer, 8 mei 2023). Deze gemeenten handelen in strijd met de wet: een onwerkelijke situatie in een tijd waarin volop aandacht is voor het belang van de menselijke maat.

Lees verder in de brief van de brede coalitie cliëntenorganisaties die op 25 mei 2023 aan de Tweede Kamer werd gestuurd met het pleidooi om het wetsvoorstel in te trekken.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1304 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail