Spiegels in het welzijnswerk: ervaringsdeskundigheid als gelijkwaardige kennisbron

Facebooktwitterlinkedinmail

3 juli 2021 – Hoe kan ervaringsdeskundigheid worden ingezet in het welzijnswerk? Samen met de gemeente Amsterdam, welzijnsorganisatie Dynamo en de GGZ-organisaties GGZinGeest & Arkin is TEAM ED vanaf het begin af aan betrokken bij de aanpak GGZ in de wijk. ‘Hulpverleners denken veelal in problemen, ervaringsdeskundigen denken daarentegen vanuit kracht en kunnen dat vergroten’, aldus Charlotte van der Veen, coördinator met ervaringskennis bij TEAM ED.

TEAM ED is een zelfstandige organisatie die fungeert als sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen met ervaring op diverse gebieden, zoals armoede, psychische kwetsbaarheid of detentie. De ervaringsdeskundigen hebben allemaal een herstelproces doorgemaakt en kunnen voorbij de eigen ervaring denken. Moni Hanasbei, GGZ Coach Welzijn bij Dynamo, is verheugd te vertellen dat binnen de aanpak ervaringsdeskundigen ‘onderdeel van de familie’ zijn: medewerkers die echt als gelijkwaardig worden gezien in hun kennis.

De rollen van ervaringsdeskundigen

Dit artikel maakt deel uit van een reeks op movisie.nl over de verschillende rollen die ervaringsdeskundigen vervullen in bijvoorbeeld het welzijnswerk, maar ook in het onderwijs en bij beleidsvorming. Dit artikel verscheen eerder in Movisies, het gratis relatiemagazine van Movisie.

Nog niet vanzelfsprekend

‘Helaas is de betrokkenheid van ervaringsdeskundigheid bij het welzijnswerk nog niet vanzelfsprekend’, vertelt Hanasbei, ‘terwijl een ervaringsdeskundige als geen ander weet hoe je psychisch en psychiatrisch lijden kan verzachten.’ Ervaringsdeskundigen zijn hierdoor volgens Hanasbei en Van der Veen geschikt voor veel verschillende rollen, zoals gastheer of – vrouw bij de ED-plaatsen. Dit zijn ontmoetingsherstelplaatsen voor en door mensen met een kwetsbaarheid die als springplank kunnen fungeren naar werk, betekenisvolle sociale contacten of die anderszins van betekenis kunnen zijn voor bezoekers en ervaringsdeskundigen.

Inclusie door ontmoeting

Mens-tot-mens ontmoetingen creëren zorgt voor het doorbreken van (zelf)stigma en het normaliseren van psychische diversiteit. ‘Te vaak wordt nog gedacht: maar die doelgroep is toch wel zwaar, die kan beter naar een activiteit speciaal georganiseerd door de GGZ. Dit is vreselijk stigmatiserend en betuttelend’, onderstreept Van der Veen. Ontmoetingen dragen zodoende bij aan een inclusieve samenleving.

Professionele spiegels

Eveneens professionals hebben profijt van mens-tot-mens ontmoetingen. ‘Het contact van mens tot mens is waardevoller dan de functie die je bekleed’, aldus Hanasbei. Als collega houden ervaringsdeskundigen de (ambtelijke) professionals zo mede een spiegel voor. Hanasbei beschrijft wat het met haar eigen professionaliteit en met haarzelf als mens heeft gedaan: ‘Door met ervaringsdeskundigen samen te werken kijk ik meer naar mijn eigen attituden en ervaringen. Het helpt mij enorm om te begrijpen dat ik bepaalde gedragingen van iemand bijvoorbeeld eng vind en waarom dan. En is deze angst gegrond? Negatieve vooroordelen – stigma’s dus – met bijhorende gevoelens heeft iedereen – ook de professionals. Op deze manier worden ze doorbroken’.

Strijd om erkenning

Alle medewerkers van TEAM ED, van directeur tot vrijwilliger, zijn constant bezig met kwartiermaken: ruimte maken voor ervaringswerkers in diverse rollen. Soms zijn ze co-trainer, soms ondersteuner van individuele bewoners in bijvoorbeeld de rol van coach, rolmodel of bondgenoot. Nieuw zijn de betaalde TEAM ED-ervaringsdeskundigen die worden ingezet in Amsterdamse buurtteams. Erkenning in de vorm van betaald ervaringswerk is hetgeen waar Van der Veen en Hanasbei beide zeer enthousiast van worden, aangezien volgens hen de waardevolle kennis van ervaringsdeskundigen lang ongevraagd misbruikt is en absoluut niet op waarde is ingeschat. De erkenning in de vorm van betaalde plekken is dan ook precair en is iets wat bevochten moet worden. TEAM ED heeft in ieder geval een belangrijke plek bemachtigd binnen het sociaal domein van Amsterdam (en daarbuiten) en hiermee ervaringsdeskundigheid hoog op de agenda geplaatst.

Bron: movisie.nl

Dit bericht is 2187 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail