Reactie MIND op LHV-rapport wachtlijsten

Facebooktwitterlinkedinmail
3 november 2017 – Uit de vijfde ledenpeiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat 82% van de huisartsenpraktijken te maken heeft met lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit is een toename van 26% ten opzichte van vorig jaar. Huisartsen kunnen patiënten niet doorverwijzen naar de ggz en het ontbreekt aan goede afstemming en overdracht met behandelaren in de ggz. Het zoveelste zorgelijke signaal: wanneer wordt het probleem nu daadwerkelijk opgelost?

Collectief urgentiebesef ontbreekt
Het ministerie van VWS heeft met de sector afgesproken dat de wachtlijsten in juli 2018 zijn teruggebracht tot aanvaardbare (treek)normen. MIND rekent erop dat de nieuwe bewindspersonen deze afspraken daadkrachtig voortzetten, in lijn met het Regeerakkoord. Met de nadruk op daadkrachtig, want we maken ons zorgen over het trage tempo waarin vorderingen worden geboekt. Het ontbreekt aan een collectief urgentiebesef. Terwijl patiënten schreeuwen om zorg zien we partijen die schuld en verantwoordelijkheden naar elkaar toeschuiven. Terwijl de oplossing alleen ligt in een ketenaanpak waarbij alle partijen zich probleemeigenaar voelen.

Oproep kabinet: nu niet bezuinigen
In het regeerakkoord staat een voornemen om 1,9 miljard te bezuinigen op de zorg, waaronder de huisartsenzorg en de ggz. We doen een dringend beroep op het nieuwe kabinet om de ggz en huisartsenzorg te ontzien bij deze bezuinigingsmaatregel, want dit zal zeker niet bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten. Want een extra zorgelijk signaal uit de LHV-peiling is dat er ook wachtlijsten bij de huisartsen POH ggz en de basisggz ontstaan. Dit probleem verdient alle zorg, aandacht en sturing van het nieuwe kabinet.

MIND voert actie
MIND maakt zich al jaren hard voor het terugdringen van wachtlijsten in de ggz. Mensen met ernstige psychische problemen moeten maanden tot zelfs twee jaar wachten op zorg. Dit is onaanvaardbaar. Problemen nemen toe, we zien mensen terugvallen in een ernstige depressie, suïcidaliteit, angst- en paniekaanvallen, psychose en verwardheid. MIND protesteerde in juni nog samen met honderd mensen die zes uur lang op een paal in het Markermeer stonden om gezamenlijk aandacht te vragen voor de ingrijpende gevolgen van wachtlijsten.

Achtergrondinformatie
MIND werkt momenteel samen met de sector aan een regionale aanpak om de wachttijden terug te dringen. De LHV werkt ook mee in deze aanpak. Analyses op regionaal niveau moeten de onderliggende problemen in kaart brengen. Verzameling van vastlopende casuïstiek geeft inzicht wie wanneer in zet is.

In juni voerde MIND actie voor het terugdringen van de wachtlijsten

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2270 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail