Preventie kan de stijgende instroom ggz een halt toeroepen

Facebooktwitterlinkedinmail

22 mei 2020 – Nu de coronacrisis zoveel Nederlanders ook mentaal lijkt te raken, wil GGZ Nederland meer investeren in preventie. Alleen door de mentale veerkracht van Nederlanders te vergroten, kan de stijgende instroom in de geestelijke gezondheidszorg een halt worden toegeroepen en kan de beschikbare capaciteit worden ingezet voor patiënten die het meest afhankelijk zijn van goede ggz.

Hoewel betrouwbare cijfers over de impact van de coronacrisis op de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg nog ontbreken, verwacht GGZ Nederland dat de druk op de wachttijden zal toenemen. De sector werkt binnen de richtlijnen van het RIVM en de ggz zo snel mogelijk aan herstel van de reguliere instroom, de doorstroom van cliënten naar begeleiding in het sociaal domein of terug naar de POH GGZ en het maximaal benutten van de beschikbare behandelcapaciteit, ook met digitale middelen.

Uitgestelde zorgvraag
Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is het aantal verwijzingen gehalveerd, blijkt vandaag uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zowel in de basis ggz als in de specialistische ggz. Als burgers met psychische klachten niet naar de huisarts gaan maar ermee blijven rondlopen, kunnen klachten verergeren. Voor zover het om uitgestelde zorgvraag gaat, moet die later naar verwachting deels worden ingehaald. Als die zorgvraag straks gaat pieken, heeft dat een extra invloed op het aantal wachttijden en daarmee op de duur van de wachttijd. GGZ Nederland werkt graag samen met alle relevante partners – huisartsen, maar ook GGD, politie, wijkteams en ggz-aanbieders – aan het in beeld brengen wie welke preventie, zorg en ondersteuning nodig heeft.
Verminderde capaciteit
Het naleven van de maatregel om 1,5 meter afstand te houden, leidt in de ggz net als in veel andere delen van de samenleving tot verminderde capaciteit. Voor onder meer groepstherapie en dagbesteding is dat het meest zichtbaar. Dat leidt er toe dat er minder mensen behandeld kunnen worden dan normaal gesproken. Mogelijk geeft dit ook extra druk op de wachttijden. Vanzelfsprekend zullen we er alles aan blijven doen om toename van extra wachttijd te voorkomen.
Ledenpeiling wachttijden
Voor de s-ggz voor volwassenen waren er in juni vorig jaar 37.750 wachtenden in Nederland. Hiervan kon ruim een kwart (27%) niet op tijd worden geholpen. Op dit moment inventariseert GGZ Nederland opnieuw het aantal wachtenden en bijbehorende wachttijden bij Nederlandse ggz-instellingen. Actuele cijfers voor 2020 worden begin juni verwacht.

Dit bericht is 3154 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail