Patiënten weten online diensten van huisarts niet te vinden

Facebooktwitterlinkedinmail

e-health

6 oktober 2016 – Steeds meer huisartsen en andere zorgaanbieders maken het mogelijk om online zaken te regelen, maar veel patiënten weten zulke diensten niet te vinden. Dat blijkt uit de nieuwe eHealth-Monitor, een jaarlijks onderzoek van expertisecentrum Nictiz en zorgonderzoeker NIVEL.

Bij driekwart van de huisartsen kunnen patiënten online een herhaalrecept aanvragen, maar slechts 16 procent van de zorggebruikers gebruikt die mogelijkheid. Het stellen van een vraag kan bij 60 procent van de huisartsen, maar slechts 3 procent van de patiënten heeft dat weleens gedaan.

De mogelijkheden om bij een huisarts of specialist online inzage te krijgen in het patiëntendossier groeien gestaag. Bij 22 procent van de huisartsen en 16 procent van de specialisten kunnen patiënten bijvoorbeeld inzage krijgen in de voorgeschreven medicatie, ongeveer twee keer zo veel als twee jaar geleden.

Onder artsen groeit het animo voor het uitbreiden van de online inzagemogelijkheden, maar een meerderheid blijft tegen of weet het niet.

Uitwisseling
Meer dan negen op de tien huisartsen kunnen elektronisch informatie uitwisselen met laboratoria, ziekenhuizen en apotheken. Maar zulke uitwisseling met verpleeghuizen, thuiszorg en wijkverpleegkundigen is nauwelijks mogelijk, constateren de onderzoekers. Meer dan de helft van de huisartsen heeft daar wel behoefte aan.

De onderzoekers roepen zorgaanbieders op om hun patiënten duidelijk te informeren over de online mogelijkheden. De overheid zou het elektronisch delen van patiëntinformatie minder vrijblijvend moeten maken, vinden zij.

Dat is in de afgelopen jaren al regelmatig geprobeerd, maar de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD), stuit steeds weer op privacybezwaren en technische moeilijkheden. In 2011 werd daarom door de Eerste Kamer unaniem een streep gezet door een landelijk EPD, waar patiënten verplicht op zouden worden aangesloten. Echter na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel over de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens.

Bron: nu.nl

Dit bericht is 3229 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail