Onrust groeit over ontbreken plan vaccineren ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

2 januari 2021 – De onrust onder ggz-personeel, patiënten en familieleden groeit snel, nu het kabinet niets lijkt te veranderen aan de plannen voor het vaccineren tegen het coronavirus. Zorgmedewerkers in de ggz vallen buiten de boot als er straks wordt gestart met het inenten van zorgpersoneel. De ggz krijgt namelijk geen prioriteit in de vaccinatiestrategie van het kabinet.

De Nederlandse GGZ, MIND en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voeren de druk verder op en hebben inmiddels de noodklok geluid . Ook MIND Ypsilonvoozitter Tanja Tillemans heeft haar steun inmiddels uitgesproken. “We lijken gewoon totaal vergeten.” Terwijl ook in de ggz de druk extreem is.

Ook bij Ypsilon klopten de afgelopen dagen verontrustende familieleden aan. Logisch, wat Tillemans betreft, want de gesprekken met VWS hebben leiden wel tot begrip, maar nog altijd niet tot verandering van beleid. Via MIND zit Ypsilon dicht bij het vuur en al twee weken geleden waren er gesprekken met het ministerie over de gevolgen van de tweede piek voor mensen met psychische problemen. Onderwerp van gesprek waren de zorgwekkende stijging van psychische problemen bij de jeugd na het sluiten van de scholen, de uitzondering van de mondkapjesplicht voor sommige psychiatrische patiënten en hun mantelzorgers én de vaccinatie.

Bij dat laatste ging het toen nog vooral over het feit dat de Gezondheidsraad de ggz niet eens had genoemd in haar advies over de volgorde van vaccineren. Onacceptabel, vonden de ggz-partijen, want mensen met ernstige psychische problemen behoren tot de meest kwetsbare groep. Niet zo zeer vanwege hun psychische problemen, maar vanwege de comorbiditeit. VWS liet weten dit standpunt te delen, zonder er echter verdere consequenties aan te verbinden, zodat MIND, de Nederlandse GGZ en de NVvP zich genoodzaakt voelden om vorige week al een brief aan de minister te sturen en de week erna ook de publieke media op te zoeken.

Het probleem is dat de sector niet standaard op het netvlies van de beleidsmakers staat, constateerden ze toen al. “Je moet er steeds achteraan zitten om te benadrukken dat men de doelrgroep niet alleen vindt in verpleegtehuizen. Dus dat er logistiek meer moet gebeuren dan daar een vaccinatie in te plannen.” Nu de focus om te vaccineren is verlegd naar het zorgpersoneel en de ggz alwéér achteraan moet aansluiten, is voor velen de maat vol. Vooralsnog houdt het ministerie zich echter doof voor verdere actie.

Bron: ypsilon.org

Dit bericht is 2183 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail