Online vragenlijst vooraf halveert wachtlijsten in de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

29 mei 2020 – Een proef waarbij Lionarons GGZ met een online vragenlijst cliënten vooraf screent blijkt een succes. De wachtlijsten namen in de pilot namelijk met vijftig procent af, van 53 naar 24 dagen.  De online screening leidt tot een snellere toeleiding naar passende zorg, zo meldt Skipr.nl

In de pilot beantwoordden in het totaal 334 cliënten na aanmelding online een vragenlijst. Vervolgens kreeg men binnen twee weken te horen op Lionarons GGZ een passende behandeling voor hen had.  Hiermee wordt voorkomen dat een cliënt lang op een wachtlijst staat en uiteindelijk niet geholpen kan worden.  De  vertraging die dat oplevert, kan ervoor zorgen dat de klachten  verergeren.

In het totaal werd 15 procent van de aanmeldingen voor de basis-GGZ  terugverwezen naar de huisarts of naar een andere zorgaanbieder. Voor de pilot werd bij 23 procent van de cliënten na de diagnose het zorgtraject afgesloten, in de pilot is dat nog maar vier procent. Bij de specialistische GGZ waren vergelijkbare cijfers te zien.

De online vragenlijst levert aanvullende informatie op over de hulpvraag van de client op de verwijzing van de huisarts, waardoor de behandelaren een betere inschatting kunnen maken welke zorg er nodig is. Ook werd in de screening het acute risico op suïcide bij 3,4 procent van de cliënten eerder onderkend waardoor actie kon worden ondernomen in samenspraak met de huisarts.

De klinkende resultaten zijn aanleiding om de pilot. die wordt gefinancierd door CZ en VGZ, voort te zetten en uit te breiden. Er zullen mee ggz-instellingen gaan deelnemen en de Universiteit van Maastricht zal de resultaten onderzoeken.

Bron: skipr.nl

Dit bericht is 2827 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail