Onderzoek naar veerkracht zoekt deelnemers voor hersenonderzoek

Facebooktwitterlinkedinmail

5 oktober 2023 – Waarom krijgt de één mentale klachten na nare ervaringen in de jeugd en de ander niet? Om daar achter te komen, zoekt het Leidse onderzoeksproject THRIVE deelnemers tussen de 18 en 24 jaar die onder meer hun brein in de hersenscanner willen laten bekijken. Meld je aan en help om meer inzicht te krijgen in menselijke veerkracht.

Wereldwijd heeft 50% van de bevolking tijdens de jeugd een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt – daaronder verstaan we onder meer pesten, ouders die uit elkaar gaan en mishandeling. Dat is een groot maatschappelijk probleem, want dikwijls kan dit in de studententijd leiden tot psychische klachten. In Nederland geldt dat voor ongeveer een derde van mensen die een nare ervaring hebben gehad in hun jeugd. Maar er zijn ook mensen die daar ondanks nare jeugdervaringen géén of minder last van hebben. De ene mens lijkt veerkrachtiger te reageren op stressvolle ervaringen in de jeugd dan de ander. Hoe zit dat? Het Leidse project THRIVE (Towards Health and Resilience in Volatile Environments) wil een antwoord vinden op die vraag, zodat ze uiteindelijk jongvolwassenen met ingrijpende jeugdervaringen kunnen helpen om hun veerkracht (nog) beter te maken. Daarom is THRIVE hard op zoek naar onderzoeksdeelnemers. Universitair docent Elizabeth Buimer werkt samen met een team van wetenschappers aan dit onderzoek.

Wat hopen jullie via dit onderzoek te weten te komen?
‘We weten niet precies waarom de ene persoon minder last heeft van een ingrijpende jeugdervaring en de ander meer. Om mensen die veel last hebben van psychische klachten na nare jeugdervaringen beter te kunnen helpen, willen we meer te weten komen over veerkracht.’

Hoe gaan jullie die veerkracht onderzoeken?
‘Onder veerkracht verstaan wij positief reageren tijdens of na stressvolle ervaringen. Hoe veerkrachtig iemand is kan veranderen over tijd, en is bovendien gekoppeld is aan allerlei factoren binnen de persoon, en in de sociale omgeving. Je veerkracht wordt bijvoorbeeld versterkt door persoonskenmerken, genetische invloeden, de hersenen, steun van vrienden of familie, en invloeden uit de maatschappij. Daarom willen we bij onderzoeksdeelnemers  van 18 tot 24 jaar oud blootstellen aan een stressvolle situatie en hun respons in het brein meten via een hersenscan. We weten namelijk al vrij goed naar welke gebieden we in de hersenen moeten kijken om stressreactie te meten. We zullen dan onderzoeken of er reacties zijn die gekoppeld zijn aan goede mentale gezondheid. Daarnaast onderzoeken we het brein van deze deelnemers reageert op positieve en negatieve feedback van anderen en we laten ze vragen beantwoorden over hun mentale gezondheid, en sociale ervaringen.’

Hoeveel mensen hebben jullie nodig en wanneer?
‘We hebben nog veel  mensen nodig, dus wees van harte welkom! Het onderzoek loopt nog zeker een paar jaar. Zolang het project loopt, ontvangen deelnemers die dat leuk vinden ook een nieuwsbrief die hen over tussentijdse resultaten op de hoogte houdt.’

Wil jij meedoen aan dit onderzoek? Geweldig! Er is wel het een en ander waaraan je moet voldoen voor het onderzoek, zo mag je bijvoorbeeld geen metaal in je lijf hebben. Wij zullen samen met je nagaan of jij kunt meedoen. Aanmelden of meer weten – klik hier!>>

Interdisciplinair onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid

Het THRIVE-onderzoek wordt geleid door Prof. dr. Anne-Laura van Harmelen en maakt deel uit van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Sociale veerkracht en veiligheid van de Universiteit Leiden. Onderzoekers uit diverse wetenschappelijke takken werken samen om te kijken hoe mensen op mentaal vlak weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen fenomenen van de moderne maatschappij, zoals onveiligheid op sociale media, geweld en onzekerheid.

Bron: universiteitleiden.nl

Dit bericht is 1113 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail