Onderzoek naar het verband tussen roken en psychische stoornissen

Facebooktwitterlinkedinmail

5 februari 2022  – Dit Australische onderzoek was gericht op  het onderzoeken van de sterkte van het verband tussen psychische stoornissen/geestelijke gezondheidsproblemen, risicogedrag en roken.  Onderzoeker vergeleken de percentages rokers onder adolescenten met een depressieve stoornis, aandachts- tekort/hyperactiviteitsstoornis  (ADHD) en/of gedragsstoornis. Gekeken werd naar deze groepen in 1998 en 2013/14. Tot slot werd  het verband tussen roken en psychische problemen bij adolescenten onderzocht die kan worden toegeschreven aan niet-psychische gezondheidsrisicofactoren.

Het onderzoek maakte gebruik van gegevens van de eerste (1998) en tweede (2013/14) kinder- en adolescentengegevens uit de National Surveys of Mental Health and Wellbeing. Beide onderzoeken identificeerden landelijk representatieve steekproeven onder Australische jongeren van 4-17 jaar die in particuliere woningen woonden. Er werd informatie verzameld van ouders en 13- tot 17-jarigen over psychische stoornissen, psychische problemen, risicogedrag en het roken van tabak.

In de enquête van 2013/14 wordt het tabaksgebruik onder mensen met een psychische stoornis 20% vergeleken met 5% bij mensen zonder psychische stoornis. De percentages waren het hoogst onder jongeren met een gedragsstoornis (50%), depressieve stoornis (24%) en angststoornissen (19%). In 2013/14 had 38% van de tabaksrokers een psychische stoornis en 32% rapporteerde zelfbeschadiging en/of suïcidale gedachten in vergelijking met respectievelijk 10% en 5% onder adolescenten die nooit hadden gerookt. Vrouwen met psychische stoornissen of die zelfbeschadiging of suïcidale gedachten rapporteerden, rookten vaker dan mannen. Andere belangrijke factoren die verband houden met het roken waren schoolgerelateerde problemen, eetaanvallen en het hebben van meer dan één seksuele partner.

Conclusie

Hoewel het aantal rokers bij 13- tot 17-jarigen met psychische stoornissen sinds 1998 was afgenomen, was de sterkte van het verband tussen psychische stoornissen en roken toegenomen, vooral onder vrouwen. De bevindingen benadrukken de noodzaak om het roken van tabak onder adolescenten met psychische stoornissen, met name vrouwen, aan te pakken.

Bron: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Dit bericht is 3035 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail