Onderzoek naar effect van cognitieve training tijdens wandelen

Facebooktwitterlinkedinmail

4 november 2019 – In Taiwan start men een onderzoek naar de effecten van gelijktijdige training van wandelen en trainen van cognitieve functies van mensen met schizofrenie.

Het doel is om een ​​trainingssysteem voor gelijktijdig lopen en cognitieve training te ontwikkelen voor het verbeteren van  cognitieve functies van mensen met schizofrenie. Het trainingsprogramma, genaamd “Simultaneous Walk And Think for Cognitive Health mobile application software” (SWATCH App), is ontwikkeld door onderzoekers.

Een gerandomiseerde gecontroleerde proef zal worden uitgevoerd om de effectiviteit van het trainingssysteem te testen. Negentig deelnemers worden willekeurig toegewezen aan: gelijktijdige training van wandelen en cognitieve groep, de cognitieve trainingsgroep en  de gebruikelijke behandeling groep. De interventie voor die groepen duurt 12 weken, met een follow-up van 12 weken. De metingen omvatten de cognitieve functie, fysieke fitheid en kwaliteit van leven.

Achtergrond
Schizofrenie is een van de ernstige psychische stoornissen. Naast psychiatrische symptomen zijn de cognitieve beperkingen een belangrijke klinisch kenmerk, die hun functionele prestaties en onafhankelijkheid aanzienlijk negatief beïnvloeden. Hoewel  cognitieve therapie positieve resultaten laat zien, gaat het vaak om specialistische therapie dat voornamelijk in de klinische settings wordt toegepast.

Er is meer wetenschappelijk bewijs dat  de voordelen van het trainen van de  cognitieve functies bij schizofrenie ondersteunt. De combinatie van lichaamsbeweging en cognitieve training is een veelbelovend programma en kan de cognitieve functies ook van ouderen verbeteren. Deze gecombineerde therapie beperkt zich nu nog tot mensen met schizofrenie. Gelijktijdige training van wandelen en cognitieve taken via auditieve mobiele applicatie is een innovatief programma om kosten, tijd en menskracht te besparen. Verder onderzoek is nodig om het gecombineerde  trainingsprogramma verder te ontwikkelen en de effectiviteit te onderzoeken.

Doel
Het onderzoeken van de effecten van het trainingsprogramma op cognitieve functies, fitness, functionele prestaties en kwaliteit van leven.

Methode
De 90 deelnemers worden s willekeurig toegewezen aan de gecombineerde trainingsgroep, de cognitieve trainingsgroep en de gebruikelijke behandeling  groep. De eerste twee trainingsgroepen krijgen gedurende 30-40 minuten training, 3 keer per week gedurende 12 weken, en een follow-up van 12 weken. Alle deelnemers worden beoordeeld bij aanvang, na de test en na de evaluatie. Primaire uitkomst is cognitieve functie en secundaire uitkomsten zijn fitness, functionele prestaties en kwaliteit van leven.

Bijdrage
Het onderzoek kan worden gebruikt als een evidence-based programma om het cognitief functioneren van mensen met schizofrenie te verbeteren. Met de ontwikkeling van de mobiele app en het gebruik van een fitnessapparaat, stelt het trainingsprogramma mensen met schizofrenie in staat gelijktijdig cognitieve training in groepsverband  te oefenen en te lopen. Het zal klinische professionals helpen om het toenemende aantal mensen met ernstige psychische aandoeningen te helpen met minder mankracht en gespecialiseerde apparatuur. De studie is ook nuttig om de geïsoleerde rol van aerobe oefeningen in de duale taaktraining beter te begrijpen en om toe te passen op andere groepen, zoals ouderen of dementie.

Bron: clinicaltrails.gov

Dit bericht is 3732 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail