Onderzoek naar dieet als onderdeel behandeling ADHD

Facebooktwitterlinkedinmail

ADHD, VOEDING

20 juni 2016 – In de Trace behandelstudie onderzoekt Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel, of een dieet als vast onderdeel van de behandeling voor ADHD kan worden aangeboden. Twee in potentie effectieve dieetbehandelingen worden onderzocht.

In toenemende mate is er vraag naar behandeling van ADHD zonder medicijnen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een dieet effectief kan: 60% van de kinderen die een dieetbehandeling volgden, lieten een sterke vermindering van ADHD-symptomen zien.

Samen met Triversum, Accare en het RIVM voert Karakter deze behandelstudie.

Hoe werkt het?
Er kunnen 300 kinderen meedoen. Zij krijgen ofwel de gebruikelijke zorg ofwel een dieet. Deze kinderen worden 1,5 jaar lang gevolgd. Gedurende het onderzoek worden metingen gedaan om vast te stellen bij wie een dieet werkt, waarom en hoe goed het vol te houden is.

Wie kunnen er meedoen?
Kinderen uit heel Nederland met ADHD die hulp behoeven en/of in zorg zijn en geïnteresseerd zijn in een dieetbehandeling. Bij een vermoeden van ADHD kan ons klinisch onderzoeksteam benaderd worden voor uitgebreide screening en diagnostiek*.

Inclusiecriteria

  • Kinderen van 5-12 jaar
  • Klinische diagnose ADHD
  • Geen huidige behandeling voor ADHD**
  • Geen of stabiel gebruik van psychotrope medicatie voor klachten niet-gerelateerd aan ADHD
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal

Exclusiecriteria

  • Gebruik van een strikt dieet
  • Eetstoornis
  • Diabetes mellitus
  • Vegetarisch of veganistisch dieet

*Neem contact op met de onderzoeker voor informatie over de procedure en de voorwaarden
**Bij huidige behandeling dient er – in overleg met behandelaar en onderzoekers – gestopt te worden voor aanvang van het onderzoekstraject.

Kijk op www.project-trace.nl voor de contactinformatie of mail voor vragen naar trace@karakter.com

Trace: deelnemersinformatie ouders (Pdf)

Prof. dr. Jan Buitelaar en dr. Nanda Rommelse zijn de hoofdonderzoekers. Dr. Verena Ly is de coördinator. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Bron: karakter.com

 

Dit bericht is 3761 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail