loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

16 mei 2023 –  Sociale partners in de ggz hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een aanvullende loonsverhoging op de lopende CAO. De komende periode worden de achterbannen hierover geraadpleegd. De raadpleging duurt tot begin juni. De cao van de ggz-sector loopt weliswaar tot 1 januari 2025, maar de leden van de Nederlandse ggz vonden dat…