Nieuwe indicatie voor mensen in GGZ-instelling

Facebooktwitterlinkedinmail

10 april 2017 – Alle GGZ-patiënten met een indicatie voor behandeling met verblijf worden de komende maanden opnieuw geïndiceerd. Bijna 8.000 mensen hebben zo’n ggz-b-indicatie. De meesten van hen wonen in een ggz-instelling.

Het CIZ zal deze cliënten samen met de betrokken behandelaars voor 1 juli a.s. oproepen. Als de cliënt nog steeds is aangewezen op behandeling met verblijf in een ggz-instelling, dan geeft het CIZ een nieuwe indicatie ggz-b voor maximaal drie jaar af. Wanneer de situatie gewijzigd is, en behandeling met verblijf in een ggz-instelling niet meer nodig is, loopt de indicatie op 31 december 2017 af en zal de zorg elders moeten worden voortgezet, bijvoorbeeld een combinatie van beschermd wonen en ambulante behandeling. Het oordeel van de behandelaar zal daarbij bepalend zijn. Het kan ook zijn dat een overgang van een ggz-instelling naar verblijf in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg het meest passend is.

Vanaf 2017 kunnen ook nieuwe ggz-cliënten instromen in de Wlz, als zij drie jaar behandeling met verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet hebben ontvangen. Zij krijgen voorlopig geen herindicatie, want hun indicatie geldt voor maximaal drie jaar.

Naast het herindicatietraject speelt nog altijd de discussie over de toekomst van de GGZ in de Wet langdurige zorg (Wlz). MIND (voorheen Landelijk Platform GGz, waarbij Ypsilon aangesloten is) heeft zich altijd ingezet voor een volwaardige plek van de GGZ in de Wlz: op basis van inhoudelijke criteria en met indicaties voor onbepaalde tijd. De Tweede Kamer heeft zich ook daarvoor uitgesproken. Helaas heeft het nu demissionaire kabinet de besluitvorming hierover consequent uitgesteld. Dit betekent dat een definitieve regeling voor ggz-cliënten in de Wlz op zijn vroegst per 2019 geregeld zijn.

MIND stuurde een brief over deze herindicatie. U kunt deze lezen op www.ypsilon.org/transities

Bron: ypsilon.org

Dit bericht is 9837 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail